Dětské a novorozenecké oddělení

Popis oddělení

Dětské oddělení zajišťuje diagnostiku a léčbu dětí od narození do 19. roku života. K zajištění této péče má lůžkové oddělení a odborné ambulance.

Na lůžkovém oddělení se nabízí některému z rodičů (platí i pro prarodiče) společný pobyt s dětmi. Je možná hospitalizace tohoto doprovodu i u dětí nad 6 let.
Rodiče mohou využít i nadstandardně vybaveného pokoje, do tohoto pokoje je možné přijmout i druhého z rodičů nebo sourozence.

Na oddělení pracují učitelky MŠ v dobře vybavené herně. Každé pondělí odpoledne navštěvuje děti zdravotní klaun, 2 x ročně divadlo pro děti. Na všech pokojích jsou televize, na 3 pokojích i DVD přehrávač. Na chodbách obou pater jsou velké televizory s DVD a videem. Na oddělení jsou 3 počítače s internetem. Pro větší děti je k disposici stolní hokej, basketbal, kulečník, domeček, deskové a další hry, kočárky, panenky atd.

Odborné ambulance zajišťují péči o většinu závažných stavů v průběhu dětského a dorostového věku. Jedná se o všeobecnou pediatrickou ambulanci, dále diabetickou, nefrologickou, endokrinologickou, revmatologickou, gastroenterolo­gickou ambulanci a dále o poradnu pro rizikové novorozence a ambulanci pro děti s poruchou metabolismu lipidů.

Každý novorozenec má zajištěný povinný screening vrozených vad včetně vyšetření sluchu, očí na kataraktu a při propuštění UZ ledvin.

Endoskopické centrum v indikovaných případech provádí endoskopická vyšetření u dětí již od 2 let věku s krátkodobou hospitalizací na dětském oddělení.

Na dětské ambulanci provádíme vyšetření chloridů v potu (potní test) novou, moderní metodou přístrojem MACRODUCT. Pacienty mohou objednat alergologové a praktičtí lékaři pro děti a dorost, tel. čísla pro objednání jsou 491 601 765, 491 601 797.

Naše nemocnice získala statut Baby-Friendly Hospital (nemocnice přátelsky nakloněná dětem).

Naše dětské oddělení je držitelem certifikátu „Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace“.

Lékařská pohotovostní služba pro děti

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Seznam informovaných souhlasů dětské odd. Náchod

Vážení pacienti,

čeká-li Vás nebo Vaše dítě provedení lumbální punkce na dětském oddělení nemocnice Náchod, můžete se předem seznámit se...

MUDr. Alice Mílová

primář

Dana Matoušová

vrchní sestra

Obrázky