Žádanka na CT vyšetření

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že jsme se v návaznosti na platnou legislativu a z ní vycházející Národní radiologické standardy rozhodli změnit systém objednávání pacientů na CT vyšetření.

S platností od 1. 7. 2015 bude naše oddělení akceptovat žádosti o elektivní CT vyšetření pouze na základě níže přiloženého nového formuláře žádanky, který nám bude řádně kompletně vyplněný zaslán poštou nebo doručen osobně do evidence RDG oddělení.
Takto doručené žádanky budou postoupeny pověřeným lékařům našeho oddělení. Ti posoudí správnost indikace a rozhodnou o protokolu, jakým bude CT vyšetření provedeno, případně si vyžádají od indikujícího lékaře nebo zdravotnického zařízení další potřebné doplňující informace či starší obrazovou dokumentaci. Indikaci k lékařskému ozáření schválí a pacientovi přidělí termín vyšetření, který bude přímo pacientovi nebo jeho ošetřujícímu lékaři sdělen předem dohodnutou cestou uvedenou na žádance – telefonicky, písemně nebo emailem.

Pokud lékař radiolog neschválí indikaci k CT vyšetření, napíše písemné odůvodnění svého rozhodnutí, za které nese plnou odpovědnost, popřípadě navrhne alternativní vyšetřovací postup jinými zobrazovacími metodami. Toto vyjádření neprodleně zašle indikujícímu lékaři.

Cílem uvedeného opatření je soulad s aktuálními právním předpisy zejména v oblasti radiační hygieny. Věříme, že povede i ke zlepšení kvality našich služeb, zejména k maximálně možnému snížení dávek ionizujícího záření při CT vyšetření volbou cílených protokolů na základě kvalitnějších informací o vyšetřovaném. Očekáváme též redukci počtu nesprávně indikovaných CT vyšetření a jejich nahrazení výhodnějším diagnostickým postupem. Pacientům přinese větší komfort ve zpřesnění objednací doby – díky plánování strategie CT vyšetření by již nemělo docházet k situacím, kdy objednaný pacient zbytečně čeká až dvě hodiny na vyšetření.
Toto opatření též umožní naplánování rovnoměrného vytížení našeho CT přístroje, a tím do budoucna zkrácení čekacích dob na CT vyšetření.

Objednávání statimových vyšetření zůstává nezměněno – tedy po telefonické dohodě lékaře s lékařem.

S případnými dotazy k výše uvedenému se, prosíme, obracejte na lékaře RDG oddělení, MUDr. Petra Škodu (skoda.petr@nemocnicenachod.cz) nebo na MUDr. Marka Strnada (strnad.marek@nemocnicenachod.cz), rádi Vám je zodpovědí.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

PřílohaVelikost
PDF icon CT žádanka147.98 KB