Lůžkové oddělení

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Chirurgické oddělení má 60 akutních lůžek, které jsou rozděleny na dvě stanice kam jsou nemocní uloženi dle povahy onemocnění.