Lůžkové oddělení

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Chirurgické oddělení má 60 akutních lůžek, které jsou rozděleny na dvě stanice kam jsou nemocní uloženi dle povahy onemocnění.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oddělení má k dispozici čtyři lůžka jednotky intenzivní péče, která je vybavena přístrojově i personálně pro sledování životních funkcí...