Následná a dlouhodobá intenzivní péče

Kontakty

Služba sester+420 491 413 270

Počet lůžek

Počet lůžek 5

Popis pracoviště

Následná intenzivní péče

Oddělení následné intenzivní péče (NIP) je určeno k péči o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění, neobnovila se některá ze životních funkcí a jsou dosud částečně nebo úplně závislí na podpoře základních životních funkcí, typicky na umělé plicní ventilaci. Hlavním posláním pracoviště následné intenzivní péče je bezpečné a v závislosti na stavu pacienta rychlé odpojení pacienta od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdravotního stavu a překlad nejčastěji na lůžko dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). Příjem pacienta na NIP je možný z oddělení ARO, JIP nebo jiného oddělení NIP.

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) je pracoviště poskytující intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a/nebo pacientům se závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou péči o dýchací cesty. Touto péčí se rozumí zejména pravidelná toaleta dýchacích cest, oxygenoterapie, odsávání, nebulizace a péče o tracheostomii. Na oddělení DIOP jsou přijímáni pacienti z oddělení ARO, JIP či NIP.

Oddělení NIP/DIOP nabízí komplexní léčebnou i ošetřovatelskou péči, dále intenzivní rehabilitační péči, ergoterapii, logopedii, služby zdravotně sociální pracovnice a nutričního terapeuta.

Oddělení je dále držitelem certifikátu Pracoviště bazální stimulace uděleným Institutem bazální stimulace.

Personál

vrchní sestra