Rozvoj laboratorních kapacit v ON Náchod - nemocnice Náchod

„Rozvoj laboratorních kapacit v ON Náchod – nemocnice Náchod" registrační číslo CZ.06.6.127/0­.0/0.0/21_125/00­17528

Popis projektu: Projekt je zaměřený na rozvoj a modernizace laboratorních kapacitv nemocnici Náchod v návaznosti na potřebu zajištění PCR testování v případě stávající či možné další epidemie COVID-19 či jiných onemocnění. Předmětem projektu je pořízení přístrojového vybavení a technologií na Oddělení klinické imunologie ONN a.s.

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování pořízením přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků), čímž dojde k navýšení vyšetřovacích kapacit a urychlení diagnostiky onemocnění COVID-19 v nemocnici Náchod.

Na internetových stránkách musí být umístěna loga EU a MMR ČR se všemi náležitostmi tak, aby byly viditelné při otevření internetové stránky, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky

Předmět veřejné zakázky je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“)a v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.