Sociální péče pro pacienty Oblastní nemocnice Náchod

V těchto a dalších otázkách vám rádi pomohou a poradí zdravotně sociální pracovnice, které pracují v Oblastní nemocnici Náchod.

Pro studenty oboru zdravotně sociální pracovník, sociální pracovník a dalších příbuzných oborů nabízíme možnost vykonání odborné praxe v lokalitách Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Broumov a Jaroměř.

Nemocnice Náchod
Bc. Iva Lepšová
+420 702 018 675 lepsova.iva@nemocnicenachod.cz
Nemocnice Rychnov n. Kn.
Mgr. Markéta Pešková
+420 702 018 674 peskova.marketa@nemocnicerk.cz
Bc. Lucie Hejduková
+420 604 946 377 hejdukova.lucie@nemocnicerk.cz
Bc. Kateřina Zemánková Kašparová
+420 607 231 282 zemankova.katerina@nemocnicerk.cz
Nemocnice Broumov
Marie Troutnarová
+420 737 542 378 troutnarova.marie@nemocnicenachod.cz
Nemocnice Broumov – sociální lůžka
Bc. Daniela Škarytková
Pracovní doba: Út, St 7:00 –14:00; Čt 7:00 –14:30
+420 727 842 261 skarytkova.daniela@nemocnicenachod.cz
Nemocnice Nové Město n. Met.
Bc. Iva Lepšová
+420 702 018 675 lepsova.iva@nemocnicenachod.cz
LDN Jaroměř
Mgr. Zdeňka Váchová (sociální lůžka) vedoucí oddělení zdravotně sociální péče
+420 601 087 337 vachova.zdenka@nemocnicenachod.cz
Bc. Markéta Blažková DiS. (LDN)
Pracovní doba: PO: 7–17h, ÚT: 7–14:30,ČT: 7–15:00
+420 737 829 110 blazkova.marketa@nemocnicenachod.cz

Popis pracoviště

Sociální péče je zajištěna zdravotně sociálními a sociálními pracovníky a je nedílnou součástí komplexní péče o hospitalizované pacienty. Péče je poskytována na základě požadavku zdravotnických pracovníků našich oddělení, nebo přímo na žádost pacienta nebo jeho blízkých.

V jakých oblastech Vám může zdravotně sociální pracovník pomoci?

Poskytujeme sociální poradenství v systému sociálních služeb, dávek pro osoby se zdravotním postižením, dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, ustanovení zvláštního příjemce důchodu apod.), a při podávání žádostí o sociální dávky

Poskytujeme poradenství týkající či pomoc se zabezpečením zápůjčky kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, polohovací lůžka, WC křesla, chodítka apod.)

Zprostředkováváme a zajišťujeme: překlady do léčeben dlouhodobě nemocných, hospiců, domácí ošetřovatelskou péči, pečovatelské služby, lůžkovou i domácí hospicovou péči, pacientům se sníženou soběstačností zprostředkováváme pobytové sociální služby (např. pomoc s vyplněním a podáním žádosti do domova pro seniory, domova s pečovatelskou službou), terénní služby v domácím prostředí (pečovatelskou službu, osobní asistenci), odlehčovací služby pobytové, ambulantní – denní stacionáře)

Pomáháme při sepsání žádostí o umístění do zařízení sociálních služeb – domovů pro seniory, domovů pro zdravotně i mentálně postižené. Zajištění odlehčovacích pobytů apod.

Pomáháme pacientům bez přístřeší a cizincům v tíživé sociální situaci (např. zprostředkování nestátních neziskových organizací, azylového domu, noclehárny, denního centra, zajišťujeme oblečení z humanitárního šatníku, pomoc s podáním žádosti na dávky pomoci v hmotné nouzi apod.)

Zajišťujeme poradenství a pomoc hospitalizovaným cizincům.

Zajišťujeme poradenství a pomoc při řešení případů domácího násilí a pomoc obětem trestných činů.

Personál

zdravotně-sociální pracovník
Mobil+420 601 087 337

Ke stažení

PřílohaVelikost
PDF icon Letáček sociální péče125.92 KB