Centrální sterilizace

Kontakty

Vedoucí sestra+420 494 502 540
Příjem materiálu+420 494 502 543
Sterilizace a výdej materiálu+420 494 502 542

Provozní doba

Den Čas
Pondělí 06:00–18:00
Úterý 06:00–18:00
Středa 06:00–18:00
Čtvrtek 06:00–18:00
Pátek 06:00–18:00

Pracovní doba

Den Čas
Pondělí 06:00–20:00
Úterý 06:00–20:00
Středa 06:00–20:00
Čtvrtek 06:00–20:00
Pátek 06:00–20:00

Popis pracoviště

Centrální sterilizace je samostatné pracoviště nemocničního komplementu, které poskytuje služby pro oddělení Nemocnice Rychnov nad Kněžnou i externí klienty.
Je umístěno v suterénu budovy chirurgie, ortopedie a ARO.
Pro ambulance a centrální operační sály provádí kompletní předsterilizační přípravu a sterilizaci, a pro ostatní pracoviště sterilizaci zdravotnických prostředků.
CS je uzavřené specializované pracoviště s vysokými nároky na čistotu prostředí. Pracovníci CS ručí za kvalitu sterilizace materiálu, která je prováděna kvalifikovaným personálem.

Přístrojové vybavení:

Předsterilizační příprava

  • 2 jednodvéřové mycí a dezinfekční automaty firmy Miele
  • 1 prokládací mycí a dezinfekční automat Miele

    Tlakové a vzduchové pistole.

Sterilizace

  • 2 parní sterilizátory Sterivap – firmy BMT

    Nízkoteplotní sterilizace se neprovádí.

Zdravotnický materiál se sterilizuje dle doporučení výrobce a dle požadavků Vyhlášky 306/2012 Sb. (134°C/7´, nebo 121°C/20´). Používají se k tomu obaly pro sterilizaci schválené dle ČSN EN 868.

Podmínky příjmu materiálu ke sterilizaci pro externí klienty:

  1. Smlouva o poskytnutí služeb centrální sterilizace (ekonomické odd. ONN a.s.)
  2. Materiál ke sterilizaci je nutné přepravovat v omyvatelném obalu (plastová dóza).
  3. Vyplněná žádanka ke sterilizaci (název a telefonní kontakt na zákazníka, datum, druh materiálu, počet ks, případně počet ks do 1 obalu, požadavky na balení a sterilizaci, podpis osoby odpovědné za odeslání materiálu). Vzor Žádanky ke sterilizaci je na CS.

Personál

vedoucí lékař OS
Pevná linka+420 494 502 463

Personální zajištění:
primář operačních sálů a centrální sterilizace,
vedoucí sestra CS,
3 NLZP bez odborného dohledu,
3 sanitářky, 1 sanitář,
1 pracovnice na úklid.