Interní lékařství

Interní lůžkové oddělení

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

MUDr. Ali Assbahi

primář

Olga Hofmanová

vrchní sestra
Pevná linka+420 491 413 230