CT pracoviště

Kontakty

Kontakt na pracoviště - neslouží k objednání+420 491 601 371

Ordinační doba

Den Čas
Pondělí 07:00–15:00 – na objednání
Úterý 07:00–15:00 – na objednání
Středa 07:00–15:00 – na objednání
Čtvrtek 07:00–15:00 – na objednání
Pátek 07:00–15:00 – na objednání

Provozní doba

Nepřetržitá

Popis pracoviště

Umístění:

Dolní areál – pavilon K – 1. patro (suterén). Hlavním vchodem do pavilonu K, poté o jedno patro níže (fialové), nebo pavilonem A (ambulantní) spojovacím koridorem. Po příchodu na oddělení se pacient hlásí na recepci RDG oddělení.

Přístrojové vybavení:

Počítačový tomograf SIEMENS SOMATOM X.cite instalovaný v roce 2022.

Jak se objednat:

Písemně na formuláři Žádanka na CT vyšetření, který je ke stažení na webových stránkách nemocnice, event. lze i na jiném formuláři, musí však nezbytně obsahovat všechny potřebné údaje včetně údajů požadovaných vyhláškou č. 410/2012 Sb. Vyplněnou žádanku je třeba doručit (písemně, osobně, event. faxem) na RDG oddělení. Lékař radiolog posoudí správnost indikace a následně přidělí termín. Termín vyšetření je poté pacientovi sdělen telefonicky, formou SMS či písemně. Pro vyšetření je nutný Informovaný souhlas, který je vhodné prostudovat ještě před příchodem na vyšetření.

Neodkladné vyšetření indikující lékař domluví telefonicky s lékařem radiologem v ordinační době na tel. čísle 491 601 371, mimo ordinační dobu na tel. čísle 605 321 158, žádanku pošle zároveň s pacientem, žádanka však i přesto musí obsahovat všechny údaje.

K vyšetření se pacient dostaví v objednaném termínu, hlásí se na recepci RDG oddělení. Čas vyšetření je přibližný, přednost mají akutní vyšetření.

Výsledek vyšetření:

V rámci nemocnice je výsledek přístupný v nemocničním informačním systému, lékařům, kteří jsou elektronicky propojeni, je výsledek odeslán elektronicky (eZpráva), v ostatních případech je zasílán poštou. Vzhledem k delší časové náročnosti popisu se výsledek na počkání nevydává. Obvykle je k dispozici do 24 hodin, nejdéle do tří pracovních dnů. Obrazová dokumentace se uchovává v digitální podobě a je možné ji na žádost přeposlat určeným zabezpečeným elektronickým systémem (e-pacs) do jiného zdravotnického zařízení, event. vypálit na CD nosič.

Popis metody:

Vyšetření provádí radiologický asistent pod vedením lékaře – radiologa. Pacient musí před vyšetřením odložit všechny kovové předměty, které se nacházejí ve vyšetřované oblasti, protože by znehodnotily zobrazení. Pacient se položí na posuvný CT stůl většinou vleže na zádech. V případě vyšetření vyžadujícího aplikaci kontrastní látky je pacientovi zavedena nitrožilní kanyla. Kontrastní látka je pak během vyšetření podávána ručně nebo je aplikována automatickým injektorem – pumpou v určité fázi vyšetření. Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal, protože pohyb znehodnocuje zobrazení. Pokyny k zadržení dechu dostává pacient reproduktorem. Celé vyšetření běžně trvá 5–20 minut a s výjimkou zavedení kanyly do žíly je nebolestivé. Cca 10 minut po ukončení vyšetření zdravotní sestra odstraní kanylu a pacient počká ještě nejméně 20 minut v čekárně kvůli včasnému záchytu případného výskytu pozdní nežádoucí reakce na kontrastní látku.

Intervenční výkony pod CT kontrolou: Intervenční výkony jsou výkony, jejichž účelem je zavést do přesně definovaného místa vhodný nástroj a provést jím požadovaný úkon. Jedná se zejména o punkce a drenáže tekutiny z dutin a orgánů, odběr vzorků z podezřelých ložisek, podání umrtvujícího léku k bolestivému místu. K přesnému zacílení těchto míst a minimalizaci poškození okolních struktur a orgánů je využíváno CT zobrazení. Výkony jsou prováděny v místním znecitlivění. Pacient v převážné většině případů po výkonu zjišťuje, že jeho obavy byly nepřiměřeně velké. Z důvodu možného výskytu komplikací je u většiny těchto výkonů doporučena jednodenní hospitalizace.