Odborná knihovna

Kontakty

Odborná knihovna+420 491 601 295

Výpůjční a provozní doba

Den Čas
Pondělí 07:15–15:00
Úterý 07:15–15:00
Středa 07:15–15:00
Čtvrtek 07:15–17:00
Pátek 07:15–15:00

V online katalogu Odborné knihovny ONN můžete vyhledávat na adrese:

http://www.medvik.cz/nachod

Umístění

Nemocnice Náchod - Dolní areál
přízemí - Vstup do budovy E z Nemocniční ulice je uzavřen. Knihovna je přístupná vchodem ze dvora.

Popis pracoviště

Odborná knihovna Oblastní nemocnice Náchod (ONN) je knihovnou v působnosti ministerstva zdravotnictví a ministerstva kultury. Poskytuje knihovnické a informační služby právnickým a fyzickým osobám, především zdravotnickým pracovníkům a studentům zdravotnických škol a medicíny.

Odborná knihovna ONN současně plní funkce veřejně přístupné odborné knihovny, která vytváří a spravuje státem dotovaný fond domácí a zahraniční literatury, dalších informačních pramenů a zdrojů z oblasti zdravotnictví a přírodních a společenských věd se zdravotnictvím souvisejících. Svůj fond zpřístupňuje prostřednictvím výpůjčních, reprografických, rešeršních, bibliografických a informačních služeb při uplatnění zásad diferenciace služeb.

Registrace

Co je k registraci potřeba?

  • Přihláška. Lze stáhnout a přinést vyplněnou do knihovny nebo vyplnit přímo v knihovně.
  • Hotovost. Registrační poplatek pro studenty a důchodce je 50 Kč/rok, pro ostatní 150 Kč/rok. (Zaměstnanci ONN registraci neplatí).
  • Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti vydaný členským státem EU.

Podpisem přihlášky stvrzuje uživatel seznámení s knihovním řádem.

Knihovní řád

Knihovní řád je základním dokumentem, který upravuje vztahy mezi knihovnou a jejími uživateli. Popisuje práva a povinnosti registrovaného uživatele a práva a povinnosti knihovny vyplývající ze smlouvy o poskytování knihovních služeb, která byla uzavřena mezi knihovnou a uživatelem podpisem přihlášky. Knihovní řád obsahuje i další ustanovení týkající se neregistrovaných návštěvníků.

Čtenářský účet

Své výpůjčky, rezervace i historii výpůjček může uživatel kontrolovat ve svém online účtu. Ve svém účtu bude také upozorněn na končící registrační lhůtu.

Zrušení účtu

Účet může uživatel zrušit, nemá-li žádné výpůjčky ani neuhrazený dluh. O zrušení účtu může požádat v knihovně.