Oddělení klinické hematologie a transfuzní služby

Popis oddělení

Transfuzní oddělení v Náchodě bylo zřízeno v provizorních prostorách domova důchodců v areálu horní nemocnice v roce 1953. V této době bylo odebíráno okolo 400–500 dárců ročně.

V roce 1990 se pod vedením prim. MUDr. Karla Roubíka provoz přestěhoval do nových a moderních prostor areálu dolní nemocnice, kde se nachází dodnes.

Transfuzní stanice zajišťuje výrobu transfuzních přípravků pro klinické použití a průmyslové zpracování. Ročně je provedeno 4500 odběrů krve a 2200 odběrů plazmy.

Oddělení klinické hematologie zabezpečuje laboratorní vyšetření a diagnostiku v oblasti hematologie a ambulantní léčebnou a konsiliární (poradenskou) péči o pacienty s nemocemi krvetvorby, poruchami krevního srážení (koagulace) a sledování některých zhoubných onemocnění krvetvorby.

Část oddělení, se kterou dárce nepřichází do styku, je moderní farmaceutický provoz, který zahrnuje úsek výrobní, kontrolní, skladovací prostory a expedici transfuzních přípravků.

Hematologická ambulance

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Hematologická ambulance poskytuje ambulantní léčebnou a poradenskou péči o pacienty s nemocemi krvetvorby, poruchami krevního srážení a...

Hematologická a imunohematologická laboratoř

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Laboratoř zpracovává vzorky dodané společně se žádankou o vyšetření z nemocnic, odborných ambulancí a ordinací praktických lékařů....

Transfuzní stanice - informace pro dárce krve a plazmy

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zde se provádějí bezplatné odběry krve a plazmy od dobrovolných dárců, jejich zpracování pro klinické použití (transfuzní účely) a...

Seznam informovaných souhlasů transfuzní stanice Náchod

Vážení pacienti,

na této stránce se můžete seznámit se zněním informovaného souhlasu s podáním transfuze během Vaší léčby v nemocnici...

MUDr. Martin Šumpík

primář
Pevná linka+420 491 601 417

Iveta Krucinová

vedoucí laborant
Pevná linka+420 491 601 422