Odbor nákupu a grantových projektů

Organizační struktura odboru:

  • Oddělení nákupu
  • Oddělení zdravotechniky
  • Oddělení grantových projektů a veřejných zakázek

Popis pracoviště

Oddělení nákupu:
Zajišťuje nákup zdravotnického i nezdravotnického vybavení a služeb.

Oddělení zdravotechniky:
Zajišťuje servis zdravotnických, laboratorních a měřících přístrojů. Vede evidenci zdravotnických prostředků. Zajišťuje pravidelné kontroly a opravy přístrojů.

Oddělení grantových projektů:
Realizuje veškeré procesy zadávání veřejných zakázek dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nebo zákona o veřejných zakázkách. Zajišťuje veškeré činnosti související s čerpáním z dotačních programů.