Neurologické oddělení

Popis oddělení

Neurologické oddělení náchodské nemocnice poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pacientům s onemocněním periferního a centrálního nervového systému a s onemocněním páteře. Slouží jako ambulantní pracoviště pro oblast okresu Náchod a poskytuje hospitalizační péči i klientům z okresu Rychnov nad Kněžnou, vzhledem k absenci neurologických lůžek v rychnovské nemocnici. V rámci Iktového centra zabezpečuje péči o pacienty z okresu Náchod a severní poloviny okresu Rychnov n. Kn.. Nemocní z jižní část okresu a města Rychnov n. Kn. jsou transportováni na neurologickou kliniku do Hradce Králové. Vzhledem k poloze města Náchod zabezpečujeme i ambulantní a lůžkovou péči pro klienty z polského příhraničí s jsme otevřeni i pacientům z jiných regionů ČR. Úzce spolupracujeme s neurologickými klinikami v Hradci Králové a Pardubicích, neurochirurgickou klinikou v Hradci Králové a dle potřeby i s dalšími specializovanými pracovišti v ČR.

Dále se na oddělení zabýváme diagnostikou a léčbou roztroušené sklerózy mozkomíšní, bolestmi hlavy, poruchami paměti a myšlení-demencemi, extrapyramidovými poruchami (Parkinsonova choroba) a jinými poruchami hybnosti, degenerativními a zánětlivými onemocněními centrálního a periferního nervstva a dalšími chorobami. Dlouhodobě a nadregionálně je v rámci ambulancí v provozu protizáchvatová poradna, která se zabývá diagnostikou a léčbou epilepsie.

Neurologické oddělení v Náchodě je držitelem akreditace pro přípravu lékařů k odborné způsobilosti v oboru.

Neurologie JIP

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Jednotka intenzivní péče Neurologického oddělení (JIP) je určena zejména k léčbě nemocných s cévními mozkovými příhodami (CMP), ale také...

Lůžkové oddělení

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Prioritou je pro nás péče o pacienty s cévními mozkovými příhodami. Naše oddělení je součástí sítě Iktových center ČR, které poskytují...

UZ mozkových cév

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Toto vyšetření zobrazuje stupeň průchodnosti krčních cév a jejich schopnost dostatečně zásobovat mozek krví. Při zúžení průsvitu cévy se...

Iktové centrum

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Iktové centrum (IC) nemocnice v Náchodě poskytuje péči nemocným s cévními mozkovými příhodami od 1. 4. 2012, kdy byla naše nemocnice...

Seznam informovaných souhlasů neurologického odd.

Vážení pacienti,

na této stránce se můžete seznámit se zněním informovaných souhlasů k výkonům, které provádíme na neurologickém oddělení...

MUDr. Petr Štěpán

primář
Pevná linka+420 491 601 211

Lenka Housová Váchová

vrchní sestra
Pevná linka+420 491 601 212

Leoš Tölg

vrchní sestra JIP
Pevná linka+420 491 601 204