Interní lékařství

Popis oddělení

Interní oddělení rozpoznává a nechirurgicky léčí onemocnění srdce, cév, plic, zažívacího traktu, ledvin, krve a poruchy látkové výměny. Zdravotní péči poskytuje jak na oddělení, tak v ambulancích. Součástí lůžkového oddělení je jednotka intenzivní péče pro akutní specializovanou léčbu urgentních život ohrožujících stavů.

Další součástí jsou lůžka intermediální péče vybavená telemetrickou monitorací, která umožňují dohled nad pacienty pro zvládnutí život ohrožujících stavů. Kromě lůžkové části má oddělení lůžka interního stacionáře využívané k implantaci vascuportu.

Nedílnou součástí interního oddělení je středisko umělé ledviny – hemodialyzační středisko, které poskytuje stálou léčbu nemocným s trvalým selháním ledvin. Středisko disponuje nepřetržitým provozem, který umožňuje kdykoliv léčit nemocné i s akutním selháním ledvin a pacienty v chronickém a transplantačním programu.

Součástí ambulantní interní péče je všeobecná a příjmová interní ambulance. Dále pak specializované poradny pro kardiologii, gastroenterologii, nefrologii, osteologii a revmatismus, diabetologii a endokrinologii. Ve spolupráci s ostatními odděleními náchodské nemocnice, s vysoce specializovanými centry ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a s kardiologickým centrem Agel s.r.o v Pardu­bicích, interní oddělení poskytuje a zajišťuje léčbu pro nemocné z Náchodska v celém rozsahu vnitřního lékařství na nejvyšší úrovni dostupné v České republice.

Dialyzační centrum

Nemocnice Náchod - Horní areál

Hemodialyzační středisko zajištuje komplexní a vysoce specializovanou péči u pacientů s akutním selháním ledvin a pacientů v chronickém...

Seznam informovaných souhlasů Interní odd. Náchod

Vážení pacienti,

čeká-li Vás léčba či výkon na interním oddělení nemocnice Náchod, můžete se předem seznámit se zněním informovaného...

MUDr. Jaromír Drašnar

primář
Pevná linka+420 491 601 719

Mgr. Eva Ludvíková

vrchní sestra
Pevná linka+420 491 601 717

Věra Andršová

staniční sestra INT 2. patro
Pevná linka+420 491 601 716

Mgr. Zuzana Hauferová

staniční sestra JIP a 1. patro
Pevná linka+420 491 601 719

Lada Švábová

staniční sestra hemodialyzačního střediska
Pevná linka+420 491 601 782

ARO a Interní oddělení náchodské nemocnice obhájilo certifikát