Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)

Popis oddělení

Počátky anesteziologie v místní nemocnici jsou úzce spjaty s rozvojem chirurgie a chirurgických oborů. Anestezii zpočátku podávali sami operatéři a řádové sestry. Stoupající náročnost chirurgických výkonů a zdokonalení anesteziologických technik způsobily vyčlenění specializovaného oboru se samostatnou náplní.Vznik oddělení anesteziologie se datuje do roku 1972 .

Počátkem 60-tých let minulého století se součástí oboru anesteziologie stává resuscitační, dnes intenzivní medicína.

Lůžkové oddělení Anesteziologie a resuscitace bylo v rychnovské nemocnici otevřeno v roce 1992 v prostorách bývalé kaple – dnešní chirurgická JIP.

V roce 1999 proběhla výstavba nového lůžkového oddělení Anesteziologie a intenzivní medicíny.

Anesteziologická ambulance

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Je součástí anesteziologické části oddělení, nově otevřená v roce 2015.

Zajišťuje odborné anesteziologické předoperační vyšetření a...

Anesteziologie

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zajišťuje kompletní, moderní a pro pacienty maximálně bezpečnou anestezii pro plánované i akutní operační a diagnostické výkony všech...

Lůžkové oddělení ARO

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zajišťuje komplexní resuscitační a intensivní péči pro pacienty s probíhajícím nebo hrozícím selháním základních životních funkcí v ...

Seznam informovaných souhlasů ARO Rychnov nad Kněžnou

Vážení pacienti,

čeká-li Vás výkon v nemocnici Rychnov nad Kněžnou, při němž Vám bude podána anestezie nebo epidurální analgezie, můžete...

MUDr. Petr Köhler

primář ARO

Ladislav Pokorný, DiS.

vrchní sestra
Pevná linka+ 420 494 502 481