Ultrazvuk mozkových cév (sonografie)

Kontakty

Pro objednání+420 491 601 215

Ordinační doba

Den Čas Poznámka
Pondělí 13:00–15:00 prim.MUDr. Petr Štěpán
Čtvrtek 13:00–15:00 MUDr. Judita Pavlištová

Provozní doba

Den Čas
Pondělí 13:00–15:30
Středa 13:00–15:30
Ambulantní pavilon 4. patro

Popis pracoviště

Toto vyšetření zobrazuje stupeň průchodnosti krčních cév a jejich schopnost dostatečně zásobovat mozek krví. Při zúžení průsvitu cévy se snižuje množství krve přitékající do mozku a hrozí tak vznik mozkové ischemické příhody (mozkové mrtvice). Včasné odhalení tohoto stavu a jeho léčení může předejít vzniku příhody a zachránit život nebo zabránit trvalým následkům iktu.

Ultrazvuk je zvukové vlnění vysoko nad hranicí slyšitelnosti. Toto vlnění vysílané ultrazvukovou sondou proniká hmotou a na rozhraní dvou částí s odlišnými vlastnostmi dochází k odražení části vln a jejich návratu zpět směrem ke zdroji. Přístroj odražené vlny a jejich časové zpoždění zpracuje do výsledného obrazu na monitoru. Ultrazvukové měření kombinované s měřením průtoku krve (duplexní UZ) využívá Dopplerova jevu. Ten registruje, jakým způsobem se mění ultrazvukové vlny, jestliže se k nim rozhraní (v tomto případě krev) přibližuje nebo vzdaluje. Přístroj na základě výpočtu dokáže určit a barevně zobrazit směr a rychlost proudění krve a případné zúžení průsvitu cévy.

Duplexní sono využíváme na našem oddělní k vyšetření magistrálních mozkových cév na krku, což jsou 2 karotidy (krkavice) a 2 zadní mozkové tepny (vertebrální), které se uvnitř lebky spojují v tzv. bazilární tepnu. Tyto tepny spodině lebeční vytváří vzájemné propojení, které umožňuje přesun krve mezi oběma povodími. Vyšetření zjistí lokalizaci, délku i stupeň zúžení, dokáže rozlišit i charakter ateromového plátu a jeho rizikovost. Dále provádíme tzv. transkraniální vyšetření, tedy zobrazení nitromozkových tepen za pomocí speciální ultrazvukové sondy, vysílající ultrazvukové vlnění schopné proniknout skrz lebeční kost. Takto je možné zobrazit i cévní struktury mozku, které jsou skryté za lebeční kostí a monitorovat jejich průtokové parametry.

Ultrazvukové vyšetření mozkových tepen provádí lékař, který absolvoval neurosonologický kurz na akreditovaném pracovišti. Vyšetření je neinvazivní a zcela nebolestivé. Provádí se v případě podezření na poruchu zásobení mozku krví nebo u stavů po mozkové příhodě ke zjištění původu nedokrvení mozku. Vhodné je i jako preventivní vyšetření u pacientů s vyšším rizikem rozvoje aterosklerózy, u hypertenze, poruch tukového metabolismu a kuřáků.

Vyšetření nevyžaduje žádnou speciální přípravu, sonda je v nebolestivém kontaktu s pokožkou nemocného.

Ke zlepšení kvality vyšetření se na kůži nanáší ultrazvukový gel.

Personál

vrchní sestra
Pevná linka+420 491 601 212