Poradna pro urologii a urodynamiku

Kontakty

Pevná linka+420 494 502 336

Ordinační doba

Den Čas Poznámka
Pátek 8:00 – 14:00 sudý týden

Provozní doba

Den Čas Poznámka
Pátek 8:00 – 14:00 sudý týden

Popis pracoviště

Poradna pro urologii a urodynamiku je provozována v rámci chirurgického oddělení v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou.

Urologická a urodynamická vyšetření na chirurgii v Nemocnici Rychnov n.Kn. provádí urolog a specializovaná zdravotní sestra, oba s certifikátem pro urodynamická vyšetření.

V rámci poradny jsou prováděna:

 • Konsiliární urologická vyšetření hospitalizovaných pacientů dle potřeby jednotlivých oddělení nemocnice.
 • Urologická vyšetření handicapovaných pacientů s neurologickým postižením dle objednání.
 • Urodynamická vyšetření dle objednání.

Urodynamika je soubor několika vyšetření určených k diagnostice poruch funkce dolních močových cest. Vyšetření provádí specialista – urolog, gynekolog nebo pediatr. Urodynamická vyšetření s ohledem na pohlaví, věk a diagnózu indikuje urolog, gynekolog, pediatr a neurolog.

Cílem urodynamiky je zpřesnění diagnostiky poruch dolních močových cest. Indikujícímu lékaři napomáhá při správné volbě léčby.

Závěry urodynamických vyšetření je nutné vždy hodnotit v souvislostech s výsledky a závěry dalších vyšetření. Bez těchto souvislostí může být hodnocení urodynamických vyšetření zavádějící.

Personál

všeobecná sestra

Indikace urodynamických vyšetření v urologii.

 • Diagnostika stavu funkce dolních močových cest u pacientů s neurologickým postižením. Navazuje na neurologické vyšetření. Jedná se o pacienty po poraněních páteře, pacienty s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou nemocí apod.
 • Diagnostika poruch dolních močových cest. U mužů navazuje na vyšetření urologické, u žen na vyšetření urologické a gynekologické.

A/ evakuační poruchy – problémy s vyprázdněním močového měchýře, pocity neúplného vymočení apod. B/ jímací poruchy – únik moče, hyperaktivní močový měchýř apod.

Urodynamická vyšetření v urologii:

 • Uroflowmetrie: měření rychlosti průtoku moče. Neinvazivní vyšetření bez nutnosti zavedení speciálního močového katétru.
 • Uretrální tlakový profil: měření tlakového profilu v průběhu celé močové trubice. Invazivní vyšetření s nutnosti zavedení speciálního močového katétru
 • Cystomerie plnící: hodnotí chování močového měchýře s narůstající náplní močového měchýře plnícím médiem (fyziologický roztok). Invazivní vyšetření s nutností zavedení močového a rektálního katétru.
 • Cystometrie mikční (průtokově manometrická studie): stanovuje chování močového měchýře při samotné mikci. Invazivní vyšetření s nutností zavedení močového a rektálního katétru.

Kontraindikace urodynamických vyšetření:

 • Floridní (aktivní) infekce dolních močových cest.
 • Nespolupracující pacient.

Podmínky urodynamických vyšetření:

 • Doporučení příslušného specialisty.
 • Negativní laboratorní vyšetření moče.
 • Při asymptomatické bakteriurii znalost mikrobiologického vyšetření moče (kultivace).
 • 1 týden před urodynamikou vysazení léků ordinovaných na potíže dolních močových cest, pokud se nejedná o kontrolní urodynamické vyšetření indikované právě k hodnocení efektu ordinované léčby.