Psychiatrické oddělení

Popis oddělení

Diagnostika a terapie akutních psychotických poruch, afektivních poruch, poruch osobnosti, neurotických poruch, akutních reaktivních stavů a krátkodobé intervence při závislostech na návykových látkách. Dále je na oddělení prováděna individuální psychoterapie kognitivně-behaviorální a dynamická.

Ambulance

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Lůžkové oddělení

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

MUDr. Alena Railová

primář
Služba sester+420 491 419 020

Terezie Mlejnková Kalousová

vrchní sestra
Služba sester+420 491 419 020

Seznam informovaných souhlasů psychiatrické odd.

Vážení pacienti,

čeká-li Vás léčba na psychiatrickém oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s. v Novém Městě nad Metují, můžete se předem...