Seznam informovaných souhlasů chirurgického oddělení Náchod