Rok 2019

Vážení pacienti,

z výsledků dotazníkového šetření spokojenosti více než 400 ambulantních i hospitalizovaných pacientů, které proběhlo v období od 20. 3. do 20. 7. 2019, nás velmi potěšilo, že 75% pacientů by léčbu v naší nemocnici doporučilo svým příbuzným a známým. Zároveň jsme se dozvěděli, že pacienti vnímají nedostatky v oblasti stravování a úklidu oddělení.

Pro vedení nemocnice je spokojenost pacientů důležitá, stejně jako kvalita poskytovaných zdravotních služeb. Víme, že v konečném důsledku má pozitivní nálada člověka významný vliv na jeho zdravotní stav a samotnou léčbu.

Snažíme se proto vytvářet taková opatření, která povedou k vyšší spokojenosti nejen zdravotníků, ale zejména Vás, pacientů. Přesto, že jsme se stravovací firmou GTH multicatering, a. s., opakovaně jednali, nepodařilo se nám dosáhnout uspokojivých výsledků. Proto jsme se rozhodli s firmou ukončit smluvní vztah a poskytovat stravovací služby přímo pod hlavičkou Oblastní nemocnice Náchod. Věříme, že se jedná o pozitivní změnu, kterou s přechodem na novou službu budou vnímat nejenom pacienti, ale i zaměstnanci nemocnice.

Současně od 1. 11. 2019 vstoupila v platnost nová smlouva o poskytování úklidových služeb se společností OLMAN, jako vítězem veřejné zakázky. Nyní se zaměříme na nastavení standardu kvality tak, abychom byli s úklidem všichni spokojeni.

Váš názor je pro nás důležitý. Vážíme si Vašeho hodnocení a děkujeme za účast v dotazníkovém šetření. Ujišťujeme Vás, že vytváříme takové kroky a opatření, které povedou k Vaší ještě větší spokojenosti. Podrobné výsledky dotazníkového šetření naleznete v příloze Dotazníkové šetření spokojenosti u ambulantních pacientů a Dotazníkové šetření spokojenosti u hospitalizovaných pacientů.

Zároveň nám dovolte, abychom se Vám omluvili za dočasné nepohodlí způsobené stavbou v areálu nemocnice. Litujeme také komplikací vzniklých z nedostatku parkovacích míst i omezení provozu v areálu, snažíme se minimalizovat dobu, po kterou tyto nepříjemnosti potrvají. Stavíme, abychom naši nemocnici modernizovali a zlepšili služby, které Vám nabízíme.

Za vzniklé nepohodlí se Vám omlouváme.

Vedení Oblastní nemocnice Náchod a.s.