Zdravá nemocnice

Projekt č. CZ.1.04/1.1.02/35­.00362 s názvem „Zdravá nemocnice“ je spolufinancován z Evropské unie, z prostředků Evropského sociální fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR.

Popis projektu

Na zdravotnická zařízení jsou kladeny stále větší nároky v efektivitě a kvalitě poskytovaných služeb v zásadních životních situacích (zdraví). Tomu i odpovídá tlak na kompetentnost zaměstnanců a správně nastavených procesů. Systematický vzdělávací projekt realizovaný pro vybranou skupinu zaměstnanců v Oblastní nemocnici Náchod (dále pouze Nemocnice Náchod) na tyto potřeby reaguje.
Projektu se účastní celkem 525 osob. Je specifický (z pohledu naší nemocnice i inovativní) v tom, že kombinuje vzdělávání s hmatatelnými změnami (myšlenka miniprojektů, jež vytvářejí účastníci projektu). Propojuje zlepšování se v dovednostech i jejich aplikaci v lépe nastavených interních procesech. Jeho významný přínos je i v zaměření se na opomíjené specifické potřeby některých skupin zaměstnanců (zdravotní sestry i lékařky na mateřské dovolené, zdravotní sestry nad 50 let, sanitáři a sanitářky).
Velký důraz projekt klade na svou udržitelnost i po jeho ukončení. Vytvoření a vzdělávání skupiny interních lektorů, kteří budou své dovednosti prakticky aplikovat ve své roli, vybudování učebny, jež otevře nemocnici větší prostor ke vzdělávání.
Projekt díky zapojení velkého počtu účastníků na klíčových pozicích má ambici měnit firemní kulturu nemocnice, která se stane otevřenější pro realizaci inovací, více podpoří spolupráci i mezi zaměstnanci z různých pracovních pozic, vzdělávání přijme jako přirozený typ činnosti pro růst kvality služeb Nemocnice Náchod.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zefektivnit služby poskytované klientům nemocnice (zejména pacientům) formou vzdělávání vybraných zaměstnaneckých skupin Nemocnice Náchod. Systematické vzdělávání v manažerských i interpersonálních dovednostech přinese nemocnici znalosti a dovednosti u klíčových skupin zaměstnanců, kteří je dokáží aplikovat do každodenní praxe, což se promítne i v udržitelnosti projektu.
Hlavní cíle: vytrénovat management nemocnice v postupech řešení, které směřují ke standardizaci řízení a poskytování služeb.Naučit se metodám zlepšování procesů, rozvinout vhodné manažerské řízení nemocnice a jejich útvarů, zvýšení výkonnosti a efektivity práce u cílových skupin, zlepšení spolupráce mezi jednotlivými útvary – synergické efekty nastavit systém zlepšování – základní princip
Realizátor projektu:
Název: Oblastní nemocnice Náchod,a.s.
IČ: 26000202
Ulice: Purkyňova 446
Město: Náchod
PSČ: 547 01
Kontaktní osoba: Lukáš Holub, holub.lukas@nemocnicenachod.cz, tel.: 737271012
WWW: http://www.nemocnicenachod.cz

PřílohaVelikost
PDF icon Tisková konference222.45 KB
PDF icon Tisková zpráva237.07 KB