Program podpory zdraví

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ PRO ROK 2023

Oblastní nemocnice Náchod je zdravotnickým zařízením, které se snaží aktivně pečovat o podporu zdraví svých pacientů i zaměstnanců pomocí cílených aktivit.

AKTIVITY ORIENTOVANÉ NA VEŘEJNOST

Oblastní nemocnice Náchod a.s. svými aktivitami podporuje vybrané významné dny zaměřené na preventivní opatření vzniku závažných chorob.

1. Den zdraví s náchodskou nemocnicí aneb „Kroky pomáhají“ (30. 5. 2023)

V tento den si na náchodském náměstí T. G. M. připomeneme hned několik světových dnů: • Světový den mrtvice • Světový den hypertenze • Emergency Day • Světový den hygieny rukou • Světový den proti rakovině • Světový den dárců krve • Evropský den prevence melanomu Pro návštěvníky akce bude připraveno několik stánků, které budou zaměřeny na již zmíněné světové dny. Je také připravený bohatý doprovodný program. Vystoupí zpěvačka Karolína Fiedler se svou kapelou, divadelní spolek F. A. Šubert Dobruška, který předvede CMP a nebude chybět ani moderovaný rozhovor primáře MUDr. Davida Tučka a MUDr. Petra Štěpána.

2. Světový den těhotenství, mateřství a dětství (1. 6. 2023)

Ve spolupráci se zdravotní školou v Náchodě a se Zdravotním klaunem oslaví nemocnice Náchod Den těhotenství, mateřství a dětství. Na programu dne bude laktační poradenství, výživová poradna, šátkování miminek i bříšek maminek, kosmetika pro novorozence. Součástí programu bude také připravena hravou formou prohlídka dětského oddělení s podtextem odbourat v dětech strach z nemocnice. Budoucí rodičky si budou moci prohlédnout porodnici a oddělení šestinedělí.

3. Mezinárodní den seniorů (1. 10. 2023)

Pro naše pacienty na odděleních lůžek následné péče v rámci oslavy Mezinárodního dne seniorů připravujeme každoročně krátký kulturní program a formou dotazníkového šetření získáváme náměty pro zkvalitnění poskytovaných služeb.

4. Celosvětový den boje proti rakovině prsu (15. 10. 2023)

V rámci tohoto dne budeme připravovat pro příchozí pacienty a veřejnost edukační program, který se bude týkat prevence rakoviny prsu.

5. Den otevřeného centra pro léčbu migrény (2. 11. 2023)

V tento den budou moci pracovníci nemocnice a také široká veřejnost navštívit přednášky, které se týkají léčby migrény. Přednášky povedou odborníci z neurologie. Návštěvníci dostanou materiály ohledně migrén a hlavně budou moci využít individuálního poradenství již v tentýž den.

6. Světový den STOP dekubitům (17. 11. 2023)

Nemocnice Náchod se připojuje ke kampani „STOP dekubitům“ pořádáním osvětové akce určené pro profesionální pečovatele, pečující osoby i laickou veřejnost. Naše sestry specialistky představí širokou škálu vhodných prostředků k prevenci proleženin. Nebudou chybět praktické ukázky správného polohování s pomocí antidekubitních pomůcek, k dispozici bude také odborné poradenství z oblasti výživy a prostředků na péči o pokožku, Zájemcům budou poskytnuty tištěné informační materiály zaměřené na účinnou prevenci proleženin, protože za nejúčinnější způsob řešení problematiky dekubitů je považována právě včasná prevence. Oblastní nemocnice Náchod se problematikou prevence a léčby dekubitů zabývá dlouhodobě. Pracuje zde mezioborový tým pro hojení ran a dekubitů, který se zaměřuje na zavádění a rozvoj nových trendů v oblasti péče o nehojící se rány a dekubity do praxe, na předcházení vzniku dekubitů, ošetřování chronických ran a správné využívání dostupných antidekubitních matrací a polohovacích pomůcek pro ležící pacienty. Tým zajišťuje také pravidelné školení pro zdravotníky lůžkových oddělení naší nemocnice.

7. Evropský antibiotický den (18. 11. 2023)

Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie se každoročně připojuje k Evropskému antibiotickému dni. V tento den lékařům nemocnice i ostatním zdravotnickým subjektům, pro které zpracovávají vzorky materiálu, rozesílají informační leták popisující hlavní rizika a okolnosti vzniku rezistence na antibiotika.

PřílohaVelikost
PDF icon Program podpory zdraví4.45 MB