Lůžkové oddělení ARIM

Kontakty

Služba sester ARIM A+420 491 601 136
Služba sester ARIM B+420 491 601 606
Služba sester ARIM C+420 491 601 242

Provozní doba

Nepřetržitá

Doporučené návštěvní hodiny

Den Čas
Denně 14:00 – 16:00

Počet lůžek

Počet lůžek 16
5. patro

Popis pracoviště

ARIM lůžková část poskytuje komplexní resuscitační péči, tedy intenzivní péči nejvyššího stupně a poskytuje komplexní pooperační péči všech operačních oborů.

Na ARIM jsou hospitalizováni pacienti v kritickém stavu v důsledku závažných komplikací jak interních tak chirurgických onemocnění včetně pacientů vyžadujících monitoraci po rozsáhlých operačních výkonech v celé škále operačních oborů. Na toto oddělení jsou rovněž přijímáni pacienti se selháváním životních funkcí cestou urgentního přijmu či přímo přijatí od ZZS KHK. Na oddělení je prováděna komplexní podpora selhávajících orgánových funkcí, především podpora či náhrada krevního oběhu, dýchání, ledvin a metabolismu a to vše za pomoci moderní přístrojové techniky a vybavení (umělá plicní ventilace, mimotělní oběh, kontinuální očišťovací metody apod.)

Oddělení je akreditováno pro vzdělávací programy lékařů v základním oboru Anesteziologie a intenzivní medicína a získalo akreditaci v konceptu Bazální stimulace.