Lůžkové oddělení ARO

Kontakty

Služba sester+420 491 601 242

Provozní doba

Nepřetržitá

Doporučené návštěvní hodiny

Den Čas
Denně 14:00 – 16:00

Počet lůžek

Počet lůžek 6
5. patro

Popis pracoviště

Lůžková část poskytuje komplexní resuscitační péči, tedy intenzivní péči nejvyššího stupně. Na ARO jsou hospitalizovaní pacienti v kritickém stavu po rozsáhlých operacích, v důsledku závažných komplikací interních onemocnění, které provází selhání základních životních funkcí či pacienti v bezprostředním ohrožení života přímo z terénu, přijatí od Zdravotnické záchranné služby.

Na oddělení je prováděna komplexní podpora selhávajících orgánových funkcí, především podpora krevního oběhu, dýchání, ledvin a metabolismu a léčebná hypotermie, to vše za pomoci moderní přístrojové techniky a vybavení.

Oddělení je akreditováno pro vzdělávací programy lékařů v základním oboru Anesteziologie a intenzivní medicína a získalo akreditaci v konceptu Bazální stimulace.

Personál

vedoucí lékař lůžkové části
Pevná linka+420 491 601 266
staniční sestra
Pevná linka+420 491 601 242