Oddělení nutričních terapeutů

Provozní doba

Den Čas
Pondělí – Pátek 06:00–14:30 dle objednání

Mgr. Michaela Cvejnová

Den Čas
Pondělí a Středa 06:00–14:30 dle objednání

Monika Bicencová, DiS.

Den Čas
Pondělí – Pátek 07:00–15:30 dle objednání

Nela Rýglová

Den Čas
Pondělí – Pátek 07:30–14:30 dle objednání

Nová poradna nutričního terapeuta v náchodské nemocnici!

• Trápí Vás nadváha, obezita nebo máte naopak problém s nízkou hmotností?

• Léčíte se s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, cukrovkou, vysokou hladinou cholesterolu, onemocněním ledvin, žaludku, střev nebo jiným onemocněním, u kterého je nutné dietní omezení?

• Podstoupili jste operační výkon, po kterém musíte upravit stravu?

• Trpíte potravinovými alergiemi a potřebujete pomoct se sestavením jídelníčku?

• Potřebujete poradit s výživou seniora či imobilního pacienta?

• Jste těhotná nebo kojíte a potřebujete poradit s vhodnou stravou nebo s výživou dítěte?

Co Vás u nás čeká?

• Provedeme vstupní vyšetření, propočítáme nutriční potřeby s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, vypracujeme nutriční plán, sestavíme jídelníček v harmonii s Vašimi sociálními, náboženskými či ekonomickými podmínkami, vysvětlíme nutné úpravy ve stravování

• V případě, že máte doporučení od svého lékaře (poukaz na vyšetření), je poradenství plně hrazeno ze zdravotního pojištění

• Poradenství poskytujeme také samoplátcům: cena vstupní konzultace 430 Kč, každá další konzultace 210 Kč

Popis pracoviště

Nutriční ambulance sídlí v budově E, 3. patro.

Nutriční terapeuti (dříve dietní sestry) na klinických pracovištích ONN aktivně vyhledávají nutričně rizikové pacienty, provádějí nutriční vyšetření pacientů a sestavují individuální režim stravování u nutričně rizikových pacientů.

Provádějí edukace hospitalizovaných i ambulantních pacientů, případně jejich rodinných příslušníků nebo zákonných zástupců v oblasti dietního omezení pacienta s návrhem jídelníčku a receptur, podávají informace o vhodnosti či nevhodnosti konzumace určitých druhů potravin vzhledem k onemocnění a další.

Úzce spolupracují s lékaři, sestrami i pracovníky stravovacího provozu. Dohlížejí nad provozem stravovacích zařízení v ONN, provádějí kontrolu kvality surovin a hotových pokrmů, dohlížejí nad průběhem přípravy a výdeje stravy.

Zajišťují zápůjčky enterálních pump pacientům v ambulantní péči, provádějí zaškolení a odborné poradenství v manipulaci s enterální pumpou.

Nutriční terapeuti jsou dále zodpovědní za koordinaci a činnost Stravovacích komisí ONN příslušejících k jednotlivým kuchyním, jejichž hlavním cílem je zlepšování úrovně stravování pro pacienty i zaměstnance ve všech lokalitách ONN.

V rámci klinické nutriční péče o hospitalizované pacienty poskytujeme:

 • Vyšetření pacienta nutričním terapeutem, zhodnocení nutričního stavu pacienta
 • Vypracování nutriční anamnézy pacienta
 • Poradu, pohovor s nutričním terapeutem
 • Sestavení a realizace individuálního výživového plánu při specifických požadavcích na výživu během hospitalizace
 • Propočet nutriční bilance – energetické potřeby atd.
 • Doporučení doplňkové výživy formou klinických přípravků a poradenství při výběru optimální formy enterální výživy nebo modulárních dietetik (přípravky speciální výživy)
 • Edukace a reedukace nutričním terapeutem
 • Propočet nutriční potřeby ve vazbě na aktuální zdravotní stav s ohledem na výsledky laboratorních ukazatelů stavu výživy a na další plánovaný léčebný program

V rámci ambulantní nutriční péče poskytujeme:

 • Vyšetření a zhodnocení nutričního stavu pacienta nutričním terapeutem s ohledem na aktuální zdravotní stav, aktuální příjem stravou, hojení nebo rekonvalescence (stanovení výšky, hmotnosti, BMI, stanovení energetické potřeby a potřeby jednotlivých živin s ohledem na aktuální zdravotní stav, věk, pohlaví a fyzickou aktivitu).
 • Propočet nutriční bilance pomocí software – stanovení příjmu energie a živin ze záznamu aktuálního jídelního lístku, případné dalších forem podávané výživy – enterální výživa, sipping (tekutá výživa v lahvičkách, tzv.nutriční drinky), modulární dietetika, parenterální výživa a jejich vzájemné kombinace.
 • Sestavení nutričního plánu pacienta ve vazbě na aktuální stav a diagnózu.
 • Edukace pacienta, zákonného zástupce i rodinných příslušníků nutričním terapeutem o skladbě a systému stravování při zjištěném onemocnění, při výskytu komplikací onemocnění.
 • Reedukace nutričním terapeutem – navazují na edukaci o skladbě a systému stravování. Identifikují a řeší případné zjištěné chyby ve stravování, zhoršení laboratorních parametrů ovlivněných stravováním. Cílem je zabránit zhoršování stavu pacienta po stránce nevhodné nebo nedostatečné výživy.
 • Indikace sippingu (enterální klinické výživy určené k popíjení) nutričním terapeutem po stanovení rozdílu mezi nutriční potřebou a reálnou schopností příjmu živin pacientem běžnou stravou. Sestavení vhodné kombinace a dávkování s ohledem na optimální skladbu přípravků určených k popíjení.
 • Poradenství poskytujeme i v případě, kdy se potřebujete poradit, co svému blízkému přinést do nemocnice. Nevhodná strava může vyvolat zdravotní komplikace a naopak dobře zvolená strava, může pacientovi navrátit chuť k jídlu a zlepšit jeho psychickou pohodu.

Personál

Klinická nutriční terapeutka - lokalita Náchod, Broumov, Jaroměř, Nové Město n/M
+420 702 250 505
klinická nutriční terapeutka - lokalita Náchod, Broumov, Jaroměř, Nové Město n/M
+420 727 842 304
nutriční terapeutka - lokalita Náchod, Broumov, Jaroměř, Nové Město n/M
+420 720 026 660
nutriční terapeut - lokalita Rychnov nad Kněžnou
GSM+420 607 030 726
nutriční terapeut - lokalita Rychnov nad Kněžnou
GMS+420 720 826 963