Řízení kvality

Kontakty

Pevná linka+420 491 601 642

Popis pracoviště

Kvalita a bezpečí poskytované péče v Oblastní nemocnici Náchod

Nemocnice Náchod se systematicky a aktivně zabývá sledováním kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče. Od roku 2015 jsou všechny klinické laboratoře certifikovány podle kritérií Národního autorizačního střediska klinických laboratoří II NASKL.

V červnu 2017 získala nemocnice akreditaci Spojené akreditační komise ČR. Úspěšně zvládnutý proces se netýká pouze zdravotní péče, ale zahrnuje činnost celé nemocnice. Snahou nemocnice je stávající potvrzenou kvalitu péče nejen udržet, ale stále zvyšovat.

Kvalitu a bezpečnost poskytované zdravotní péče sleduje a vyhodnocuje Odbor řízení kvality, který se podílí na koordinaci procesu kontinuálního zvyšování zdravotní péče.

  • Sleduje a analyzuje nežádoucí události, včetně zavádění preventivních opatření.
  • Koordinuje dotazníkové sledování spokojenosti pacientů a zaměstnanců.
  • Sleduje a vyhodnocuje výskyt infekcí spojených se zdravotní péčí.
  • Sleduje a vyhodnocuje nastavené celonemocniční indikátory.
  • Sleduje a vyhodnocuje dodržování resortních bezpečnostních cí­lů.
  • Provádí kontrolu poskytovaných zdravotnických služeb pomocí interních auditů, které jsou zaměřeny i na identifikaci a řešení bolesti u pacientů, řešení nutričního stavu pacienta, prevenci pádů pacientů.
  • Seznamuje personál s managementem rizik v poskytování zdravotní péče (identifikace pacientů, bezpečné podávání léčiv, bezpečná komunikace apod.).
  • Podílí se na proškolení nově nastupujících zaměstnanců v oblasti managementu rizik a poskytování kvalitní a bezpečné péče v ONN.

Ke stažení

PřílohaVelikost
PDF icon Bezpečnostní cíle92.07 KB