Oddělení finanční účtárny

Kontakty

Pevná linka+420 491 601 391
Pevná linka+420 491 601 561
Pevná linka+420 491 601 650

Popis pracoviště

  • kompletní vedení účetnictví včetně účetní závěrky,
  • provádí se účtování všech účetních dokladů,
  • pořizují se adresáře a denně se provádí párování plateb s fakturami,
  • kontrolují se stavy na jednotlivých bankovních účtech,
  • zajišťuje se denní styk s bankou,
  • kontroluje se splatnost výše uvedených faktur,
  • vede se evidence účtů darů,
  • vede se evidence směnek za Oblastní nemocnici Náchod a následně se provádí urgenci neuhrazených směnek,
  • provádějí se sestavy za úseky a rozesílají se na jednotlivá nákladová střediska vedená v účetnictví.