Čekací doby plánovaných výkonů v roce 2023

Informace o průměrné čekací době na vybrané plánované výkony a vyšetření, které vycházejí ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách, § 47 článek (3) písmeno b), poskytovatel zveřejňuje a pravidelně aktualizuje objednací doby přesahující u plánovaných zdravotních výkonů 2 měsíce a u vyšetření 3 týdny.

Typ výkonu / vyšetření   Čekací doba
Artroskopie   2–4 týdny
Náhrada kyčelního kloubu (TEP kyčle)   90 týdnů
Náhrada kolenního kloubu (TEP kolene)   96 týdnů
Echokardiografie   hospitalizovaní a urgentní ambulantní pacienti ihned, plánované do 5 týdnů
Endoskopická vyšetření   statim ihned, plánované kolonoskopie 10–12týdnů, ostatní plánované výkony do 1 týdne
Skiagrafie   statim ihned, plánované 1–2 týdny
Sonografie   statim ihned, plánované 1–2 týdny
Mamografické vyšetření   4–5 týdnů
Počítačová tomografie (CT)   statim ihned, ostatní 3–4 týdny
Magnetická rezonance (MR)   3 týdny

aktualizováno k 1. 3. 2023