Kostní tkáňová banka

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Od roku 2008 při ortopedickém oddělení pracuje kostní tkáňová banka, která patří k jedněm z prvních schválených Státním ústavem pro kontrolu léčiv v České republice.

Tato banka významným způsobem zkvalitňuje péči o naše pacientky, protože kostní tkáň od dárců, která projde velmi přísnými zdravotními kontrolami propuštěná k použití, umožňuje provádět nejsložitější reimplantace (opravy kloubních náhrad), vyplňovat kostní defekty u nezhoubných kostních nádorů, u korekčních osteotomií nebo u osteoporotických zlomenin.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Ortopedicko-traumatologické oddělení poskytuje specializovanou péči na poli diagnostiky a léčby ortopedických onemocnění a pacientů, kteří...