Oddělení klinické onkologie

Kontakty

Ambulance+420 491 601 575

Vážení pacienti,

informujeme Vás, že dne 26. 1. 2024 bude ambulance uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Ordinační doba

Den Čas
Pondělí 07:30–14:30
Úterý 07:30–14:30
Středa 07:30–14:30
Čtvrtek 07:30–14:30
Pátek 07:30–14:30

Provozní doba

Den Čas
Pondělí 07:00–15:00
Úterý 07:00–15:00
Středa 07:00–15:00
Čtvrtek 07:00–15:00
Pátek 07:00–15:00

Umístění

Nemocnice Náchod - Dolní areál
Přízemí

Popis pracoviště

Oddělení klinické onkologie ONN s denním stacionářem zajišťuje onkologickou léčbu pacientů se solidními zhoubnými nádory v následujícím rozsahu:

  • cytostatická chemoterapie,
  • imunoterapie,
  • podpůrná léčba a paliativní péče,
  • základní ambulantní zákroky jako hrudní a břišní punkce,
  • cévkování,
  • instilace cytostatik do močového měchýře.

Z hlediska diagnóz se jedná zejména o zhoubná onemocnění prsu, zažívacího ústrojí, močových cest, plic a kůže, gynekologické nádory. Podávání moderní protinádorové léčby probíhá v příjemném prostředí denního stacionáře, který je vybaven 4 lůžky a 7 křesly s možností sledování TV nebo poslechu hudby, bezdrátového připojení na internet.

Úzce spolupracujeme s ostatními odděleními nemocnice v Náchodě i Broumově: s interními odděleními, chirurgickými obory a diagnostickým sektorem.
Každý týden probíhají pravidelná mezioborová odborná setkání lékařů našeho oddělení s lékaři-specialisty jiných oddělení (mamologická komise, gastro-chirurgický seminář).
Naším spádovým onkologickým centrem je Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové, kam předáváme pacientky, kteří jsou indikováni k biologické léčbě či léčbě zářením (radioterapii). Spolupráce s tímto naším spádovým onkologickým centrem je velmi úzká jak po stránce personální, tak organizační.

V oblasti paliativní péče spolupracujeme nejen s výše uvedenou klinikou, ale především s Hospicem v Červeném Kostelci, jak lůžkovým, tak mobilním, čímž se otvírá pro těžce a nevyléčitelně nemocné pacienty 24 hodin denně dostupná péče (aplikace injekcí, podávání infuzí) v domácím prostředí. Úzce spolupracujeme s ambulancí léčby bolesti při Hospici Anežky České v Červeném Kostelci.

Vyhrazené ordinační hodiny a kvalifikované personální zajištění má na našem oddělení nutriční poradna pro onkologicky nemocné pacienty, s možností preskripce definované enterální i parenterální výživy. Součástí našeho týmu je sociální pracovnice. V oblasti prevence a edukace obyvatelstva spolupracujeme s občanským sdružením Liga proti rakovině Náchod, Palachova 1303, tel. 491 405 491.

Oddělení dále zajišťuje činnost spádového centra Národního onkologického registru pro území okresu Náchod. Lékaři jsou členy mnoha odborných společností (ČSL JEP, ČSAKI, ČOS, SKVIMP, ESID ).

Oddělení pořádá vnitřní vzdělávací semináře 1–2× /měsíc, aktivně se účastní přednáškovou činností celorepublikových i mezinárodních kongresů. Lékaři – odborní asistenti přednášejí na Karlově univerzitě a Univerzitě Pardubice, jsou školiteli studentů postgraduálního studia, jsou vyzýváni k přednáškové činnosti na charitativních akcích.
Lékaři vykazují širokou publikační činnost v domácích i zahraničních časopisech, včetně časopisů s IF (impact faktorem).
Oddělení se zapojuje do mezinárodních studií II. a III.fáze klinického zkoušení.

Personál oddělení byl vybrán k mezinárodní spolupráci dle úrovně publikační činnosti, po úspěšně absolvovaných školeních, na základě získaných certifikátů, dle úrovně dosaženého vzdělání a jazykových schopností.
Touto specializovanou činností lékaři a sestry onkologického oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s. aktivně přispívají k zavádění nově vyvinutých léků do rutinní klinické praxe a přispívají k dobrému zvuku jména ONN na celorepublikové a mezinárodní úrovni.

Personál

vrchní sestra
Pevná linka+420 491 601 920