Útvar technického náměstka

Popis úseku

Útvar technického náměstka je tvořen týmem lidí, kteří zajišťují veškerý servis, opravu a údržbu zdravotnické techniky, její nákup, servisní prohlídky a pravidelné bezpečnostní technické kontroly (BTK). Pod útvar patří odbor provozních služeb, odbor nákupu a grantových projektů, odbor stravovacích provozů, pracovník kontroly a investiční technik.

Vedením technického úseku je pověřen technický náměstek, který navrhuje koncepční řešení uspořádání v nemocnici, řídí stavební investice, rekonstrukce a modernizace. Dále odpovídá za koordinaci a přímé řízení dále uvedených odborů a jejich činností.

Odbor provozních služeb

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Odbor provozních služeb zabezpečuje provoz všech nemocničních budov a příslušného vybavení, zajišťuje jejich údržbu a opravu. Pod úsek...

Odbor nákupu a grantových projektů

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oddělení nákupu:
Zajišťuje nákup zdravotnického i nezdravotnického vybavení a služeb.

Oddělení zdravotechniky:
Zajišťuje servis...

Odbor stravovacích provozů

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zajišťuje stravování pro pacienty i zaměstnance ONN.

Pracovník kontroly

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zajišťuje administrativní agendu spojenou s chodem technického úseku.

Investiční technik

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zajišťuje technickou přípravu a realizaci stavebních investic, oprav nemovitostí nebo jejich technických zhodnocení.

Technik ISŘ (integrovaný systém řízení)

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Popis pracovní pozice: řídí a spravuje technologické zázemí chodu nových pavilonů nemocnice J a K.

Miroslav Bůžek

technický náměstek
Pevná linka+420 491 601 111

Bc. Michaela Kapustová

zástupce technického náměstka
vedoucí odboru nákupu a grantových projektů
Mobil+420 727 986 414

Šárka Hofmannová