Rok 2021/2022

Vážení pacienti,

z výsledků dotazníkového šetření spokojenosti více než 300 ambulantních i hospitalizovaných pacientů, které proběhlo v období od 15. 10. 2021 do 15. 2. 2022, jsme získali důležitou zpětnou vazbu a informace, se kterými dál pracujeme. Zpětná vazba od vás pacientů je pro nás nenahraditelná. Dává nám možnost dále zkvalitňovat zdravotní péči, ale i další oblasti, které s péči o pacienty úzce souvisí a jsou často neméně důležité jako samotná léčba.

Ukázalo se, že oproti předchozímu dotazníkovému šetření v roce 2019, byli účastníci dotazníkového šetření výrazně spokojenější s chováním a přístupem lékařů, u kterých většina pacientů vnímala úctu, respekt a ochotu. U sester byl vnímám jejich přístup obdobně jako v předchozím období a bylo zachováno jejich vysoké hodnocení.

Na dalších odpovědích jako je např. čekací doba na příjem nebo před ambulantním vyšetřením vidíme, že musíme dále pracovat na zlepšení nejen v organizaci práce, ale také v komunikaci s Vámi pacienty, abyste měli reálná očekávání, stejně jako u možnosti vyjádřit se k léčbě.

Konkrétní návrhy zlepšení v oblasti poskytované péče a komunikace směřovaly zejména k tomu, aby nemocnice a její zaměstnanci plně využívali potenciál, který poskytují nové a moderní prostory. Nemocnice bude i nadále podporovat nejen profesní vzdělávání zaměstnancům, ale i vzdělání v oblasti komunikace a například prevence syndromu vyhoření.

Velmi nás potěšilo, že respondenti vnímali výrazné zlepšení v oblasti stravy a úklidu. Je to pro nás důkaz, že naše rozhodnutí změnit způsob poskytování těchto služeb bylo správné. V odpovědích ohledně stravy se objevily konkrétní podněty, co je ještě možné zlepšit, a určitě některé z nich využijeme.

Váš názor je pro nás důležitý. Vážíme si Vašeho hodnocení a děkujeme všem za účast v dotazníkovém šetření. Podrobné výsledky dotazníkového šetření naleznete v příloze Dotazníkové šetření spokojenosti u ambulantních pacientů a Dotazníkové šetření spokojenosti u hospitalizovaných pacientů.

Vaše nemocnice