Zdravotnická dokumentace dětí bez PLDD uložena v nemocnici

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V náchodské nemocnici je zatím uložena zdravotnická dokumentace pouze MUDr. Marcely Výravské a MUDr. Šárky Hubkové Zdravotnická dokumentace praktických lékařek pro děti a dorost, které ukončily své praxe k 31. 12. 2022, je uložena v archivu naší nemocnice. Zdravotnická dokumentace dětí paní doktorky Brandové, která ukončila svoji praxi v Hronově k 31. 1. 2024, které nenašly dosud nového praktického lékaře, bude převezena v příštím týdnu do archivu naší nemocnice a naše nemocniční ambulance pro děti a dorost je připravena děti zaregistrovat.

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Žádost lékař230.5 KB
Microsoft Office document icon Žádost pacient229.5 KB

Po ukončení praxí dětských lékařek MUDr. Marcely Výravské (Police nad Metují) a MUDr. Šárky Hubkové (Náchod) požádalo vedení Královéhradeckého kraje Oblastní nemocnici Náchod a.s. o správu zdravotnické dokumentace dětí, které dosud nenalezly svého nového praktického lékaře. Vedení KHK chtělo tímto způsobem zabezpečit její lepší dostupnost.

Správa zdravotnické dokumentace dětí MUDr. Hany Brandové je nyní v řešení. V příštím týdnu bude aktivní dokumentace převezena do našeho archivu.

Na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, převzala dne 02. února 2023 (dle § 63 odst. 2) od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje naše nemocnice zdravotnickou dokumentaci MUDr. Výravské a MUDr. Hubkové. 

Pacienti a lékaři mohou zažádat o předání dokumentace MUDr. Výravské a MUDr. Hubkové následujícím způsobem:

Pro pacienty (zákonné zástupce): Pacienti, kteří byli vedeni u výše uvedených lékařů a našli si nového lékaře v oboru praktického lékařství pro děti a dorost mohou zažádat o předání své dokumentace na základě podání žádosti: Žádost o předání zdravotnické dokumentace – pacient. Na základě této žádosti bude dokumentace předána nově zvolenému lékaři (pacienti nemohou předat svou dokumentaci novému lékaři osobně, dokumentaci předá Oblastní nemocnice Náchod). Žádosti vyplňujte čitelně vč. kontaktů. Žádost podepisuje zákonný zástupce (příp. zletilý pacient). Pro každého pacienta je nutné podat samostatnou žádost.

Pro lékaře: Lékaři v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, kteří převzali do své péče pacienty od uvedených lékařek mohou žádat o předání dokumentace nových pacientů na základě podání žádosti: Žádost o předání zdravotnické dokumentace – lékař. V žádosti musí být podepsaný souhlas zákonného zástupce (příp. zletilého pacienta) s předáním zdravotnické dokumentace.

Vyplněnou a podepsanou žádost lze podat osobně na sekretariátu Oblastní nemocnice Náchod a.s., budova K, 4. patro nebo zaslat na adresu Mgr. Luboš Ježek, Oblastní nemocnice Náchod a.s., archiv, Purkyňova 446, 547 01 Náchod, případně elektronicky na e-mail: jezek.lubos@nemocnicenachod.cz nebo hvezdova.petra@nemocnicenachod.cz.

Pro další informace kontaktujte: Mgr. Luboše Ježka Mob.: +420 601 160 5­23 Tel.: +420 491 601 372 E-mail: jezek.lubos@nemocnicenachod.cz