Ambulance pro léčbu bolesti

Kontakty

GSM+420 607 028 500 objednání do ambulance

Vážení pacienti,

z důvodu nepřítomnosti MUDr. Hanzlové v ambulanci algeziologie bude v uvedených termínech přítomna pouze sestra. Jedná se o dny: 24.05.2024; 14.06.2024; 05.07.2024; 12.07.2024; 23.08.2024.

Děkujeme za pochopení.

Pacientům doporučujeme objednat se na telefonním čísle 607 028 500 a vzít si s sebou aktuální lékařské zprávy. Objednávání zajistí sestry na výše uvedeném čísle v prázdninových pracovních dnech od 08:00 – 14:00 hodin, od září pak už pouze v pátek (v ordinačních hodinách).

Ordinační doba

Den Dopoledne Odpoledne Poznámka
Pátek 08:00–12:00 12:30–14:00 pro objednané

Provozní doba

Den Čas
Pátek 07:00–15:30
3. patro, dveře č. 317

Popis pracoviště

Ambulance bolesti je odborné zařízení určené pro poskytování péče pacientům s chronickou bolestí, kterou není možné zvládnout v ordinacích praktických lékařů nebo jiných odborníků základních oborů. Základním cílem je stanovit pro pacienta individualizovaný léčebný postup zajišťující dostatečnou úlevu od bolesti a zlepšení kvality života. Mezioborová spolupráce je nezbytná.

Požadujeme doporučení od praktického lékaře nebo ambulantního specialisty.

U pacienta s chronickými bolestmi zad požadujeme vstupně neurologické vyšetření.

Vážený pacienti, v pravém sloupci jsou k dispozici informované souhlasy, s kterými se před zákrokem můžete seznámit. Děkujeme

Nejčastější diagnózy bolesti:

 1. Chronické bolesti zad včetně chronických pooperačních bolestí
 2. Kloubní bolesti – osteoartróza, revmatické bolesti
 3. Neuropatická bolest – bolestivá forma diabetické polyneuropatie, post herpetická neuralgie, polyneuropatie NS, neuralgické bolesti, centrální neuropatická bolest …
 4. Nádorová bolest
 5. Chronická pooperační a posttraumatická bolest
 6. Bolesti viscerální (chronická pankreatitida, refrakterní angina pectoris…)
 7. Bolesti vaskulárního původu (ischemické bolesti při arterioskleróze, bolesti při ulkus cruris …)
 8. Refrakterní bolesti hlavy
 9. Fibromyalgie, jiné chronické myalgie, myofasciální syndrom
 10. Refrakterní akutní bolest (akutní herpes zoster, akutní lumboischialgický syndrom…)

Obecné indikace k léčbě na Centru léčby bolesti:

 1. Chronická bolest nereagující na léčbu při vyčerpání léčebných postupů základních oborů.
 2. Stanovení diagnózy a etiopatogeneze bolesti
 3. Specifické algické stavy – komplexní regionální bolestivý syndrom I. a II. typu, fantómová bolest, centrální neuropatická bolest
 4. Léčba bolesti u pacientů se závažnými rizikovými faktory – extrémní věkové skupiny, imunodeficience, léková závislost

  Léčebné metody a aktivity

 5. Komplexní racionální farmakoterapie včetně dlouhodobé monitorované opioidní analgezie a aplikace léčebného konopí
 6. Intervenční techniky s navigací USG zaměřené na vybrané spektrum chronických bolestí
 7. Konsiliární činnost v rámci oblastní nemocnice