Modernizace rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou

Modernizace rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou

(reg. č. CZ.06.04.03/00/22_03­1/0003588)

Popis projektu: Hlavní aktivitou je pořízení vybavení pro rozšíření činností v oddělení následné rehabilitační péče.

Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou. V rámci projektu bude zajištěna dodávka vybavení (např. polohovací nemocniční lůžka, sprchovací vozík, pomůcky pro nácvik chůze, rotoped, elektromagnetická indukce apod.).

Pořízením nového vybavení dojde k výraznému zkvalitnění, rozvoji a rozšíření péče o pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Zároveň dojde k rozšíření portfolia zdravotnické techniky o dosud neprovozované přístroje, které však významně zkvalitní a zrychlí proces diagnostiky i vlastní léčby, např. robotické přístroje s možností funkční diagnostiky a následné cílené léčby pacientů, rehabilitace pacientů přímo na lůžku a jiné.

Cíle projektu:

• Zvýšení kvality poskytované následné péče

• Zvýšení dostupnosti poskytované následné péče pro pacienty se specifickými potřebami

• Zachování či zvýšení návaznosti péče v rámci zdravotnického systému v regionu

• Zajištění dostupnosti následné péče v území přípustné výzvou

• Zvýšení návaznosti na centra vysoce specializované péče

Projekt Modernizace rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou je spolufinancován Evropskou unií