Periferní nervová blokáda - informace pro pacienty Nemocnice Náchod

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Periferní nervová blokáda je jednou z metod, jak zajistit úlevu od bolesti během a po operačním výkonu. Jedná se o aplikaci lokálního anestetika do prostoru těsně kolem nervu, popř. nervové pleteně. Tím se docílí znecitlivění oblasti, ze které daný nerv, popř. pleteň nervů „sbírá“ bolestivé vjemy. Tato blokáda umožní úlevu od bolesti na 4–48 hodin, a to v závislosti na množství, technice a druhu použitého lokálního anestetika.

V naší nemocnici používáme metodu, kdy jehlu pro nervové blokády zavádíme k nervovým strukturám pod přímou kontrolou ultrazvuku. Tím pádem máme po celou dobu v přímém přenosu přehled o putování jehly k nervové struktuře a okamžitý přehled o šíření lokálního anestetika kolem nervové struktury. Výraznou výhodou této metody je snížení rizika poškození nervové či jiné struktury, vyšší úspěšnost nervové blokády.

Tato metoda pro určité výkony (operace v oblasti ramene, paže, ruky, bérce, krku) může být použita samostatně bez nutnosti sedace, popř. celkové anestezie. Nespornou výhodu vidíme v možnosti provést operační výkon i bez použití celkové anestezie a tudíž i bez jejích případných komplikací a zátěže pro organismus. Další volbou je samozřejmě kombinace, kdy po provedení nervové blokády pacientovi na operačním sále podáme léky, které zabrání vnímání dění na operačním sále dle přání pacienta buď částečně, popř. úplně.

Jak už bylo zmíněno, periferní nervovou blokádu můžeme zvolit jako metodu pro snížení až úplné odstranění bolesti v pooperačním období. Je vhodná u arthroskopií ramene, kolene, plastice vazů kolene, operace prsů atd.

Co budete pociťovat během periferní nervové blokády v dané oblasti?
Můžete pociťovat teplo, mravenčení, někdy i dotyk, tlak a pohyb.

Jaké jsou výhody této metody?
Snížení potřeby silných léků proti bolesti (opiátů), dále anestetik a s nimi spojených nežádoucích účinků. Větší

úleva od bolesti ve srovnání s jinými metodami. Kratší doba zotavení po operaci a rychlejší mobilizace.

Jaká jsou úskalí?
Jak to v medicíně bývá (a nejenom v medicíně), není procedury bez možné komplikace. Tím nechci nikoho vystrašit, ale tak to je. Jako existují možné komplikace u celkové anestezie, tak mohou mít své komplikace i periferní nervové blokády. Během blokády může dojít dle odborné literatury k dočasnému poranění nervu (1:10 až 1:100). U 99 % pacientů dojde k úplnému zotavení nervu do 4–6 týdnů. Může rovněž dojít k trvalému poranění nervů, které je však vzácné (1:4000). (Pro přirovnání – pravděpodobnější je, že Vás srazí auto na ulici a zemřete, než že periferní blokáda způsobí trvalé poškození nervu).

Máte více dotazů?
Samozřejmě se u nás můžete o všech možnostech volby anestezie poradit přímo s anesteziologem. Pro každého z Vás zvolíme po vzájemné domluvě jedinečný postup, který bude pro Vás optimální a co nejkomfortnější.

Co když se rozhodnete nemít periferní nervový blok?
Nic se neděje, je to Vaše volba. Samozřejmě existují i jiné metody jak ulevit od bolesti. My Vám nabídneme možnosti, které v dané situaci máme, a Vy se rozhodnete, kterou cestou jít.

Za anesteziologicko-resuscitační oddělení Oblastní nemocnice Náchod MUDr. Marek Vít