Mgr. Šárka Štěpánková

vrchní sestra

Anesteziologie a resuscitace
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Telefonní čísla: 
Pevná linka+420 491 601 267

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Ambulance bolesti je odborné zařízení určené pro poskytování péče pacientům s chronickou bolestí, kterou není možné zvládnout v ordinacích...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Anesteziologická část zajišťuje kompletní anesteziologickou péči, tedy plánované i akutní anestezie na operačních sálech, krátkodobé...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Anesteziologická ambulance pro anesteziologické předoperační vyšetření je určena k vyšetření pacientů před plánovanými operačními výkony....

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Lůžková část poskytuje komplexní resuscitační péči, tedy intenzivní péči nejvyššího stupně. Na ARO jsou hospitalizovaní pacienti v ...