Mgr. Šárka Štěpánková

vrchní sestra

Anesteziologie a resuscitace
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Telefonní čísla: 
Pevná linka+420 491 601 267

Kde pracuji?

Nemocnice Náchod - Dolní areál

Multidisciplinární jednotka intenzivní péče poskytuje komplexní pooperační péči všech operačních oborů. Na MJIP jsou hospitalizovaní...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Ambulance bolesti je odborné zařízení určené pro poskytování péče pacientům s chronickou bolestí, kterou není možné zvládnout v ordinacích...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Anesteziologická část zajišťuje kompletní anesteziologickou péči, tedy plánované i akutní anestezie na operačních sálech, krátkodobé...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Anesteziologická ambulance pro anesteziologické předoperační vyšetření je určena k vyšetření pacientů před plánovanými operačními výkony....

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

ARIM lůžková část poskytuje komplexní resuscitační péči, tedy intenzivní péči nejvyššího stupně a poskytuje komplexní pooperační péči...