MUDr. Miroslav Švábl

primář

Nemocnice Broumov

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oddělení následné rehabilitační péče poskytuje lůžkovou rehabilitační a doléčovací péči pacientům, kteří mají předpoklad k intenzivnější...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oddělení lůžek následné péče poskytuje doléčovací, rehabilitační a odbornou ošetřovatelskou péči pacientům s chorobami převážně interními...