Dagmar Škodová

vrchní sestra

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Emailové adresy: 
skodova.dagmar@nemocnicenachod.cz

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oddělení následné rehabilitační péče poskytuje lůžkovou rehabilitační a doléčovací péči pacientům, kteří mají předpoklad k intenzivnější...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Charakter sociální služby je přechodný, do doby než se vyřeší sociální situace uživatele (odchod do domácího prostředí, nástup do domova...