MUDr. Miroslav Švábl

primář

Anesteziologie a resuscitace
Následná péče
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Charakter sociální služby je přechodný, do doby než se vyřeší sociální situace uživatele (odchod do domácího prostředí, nástup do domova...

Nemocnice Broumov

Následná intenzivní péče

Oddělení následné intenzivní péče (NIP) je určeno k péči o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci stavu po...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Multidisciplinární jednotka intenzivní péče (JIP) v broumovské nemocnici byla založena v roce 1993, jako pracoviště, které na jednom místě...