Helena Chudomská

vrchní sestra

Anesteziologie a resuscitace
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Kde pracuji?

Nemocnice Broumov

Následná intenzivní péče

Oddělení následné intenzivní péče (NIP) je určeno k péči o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci stavu po...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Multidisciplinární jednotka intenzivní péče (JIP) v broumovské nemocnici byla založena v roce 1993, jako pracoviště, které na jednom místě...