Měsíc druhý - covidový listopad v Oblastní nemocnici Náchod

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

S přicházejícím adventem jsme uzavřeli druhý covidový měsíc v našich nemocnicích. Někteří čtenáři našeho říjnového ohlédnutí se dotazovali, zda Vám opět přiblížíme situaci z měsíce listopadu. V době, kdy dochází k rozvolňování opatření, kdy přijímáme informace o klesajících počtech nakažených a hospitalizovaných, cítíme všichni určitou úlevu. Začínáme přemýšlet o Vánocích, možná přemýšlíme, kam vyrazíme za zimními radovánkami a možná až příliš rychle zapomínáme, v jak obtížné situaci jsme se ještě nedávno nacházeli a že ani situace, ve které se nacházíme nyní, není zdaleka jednoduchá. I to je důvod, proč přinášíme několik následujících řádků, které mají ilustrovat vytrvalou a náročnou práci našich zdravotníků.

Nedá se říci, že by listopad byl méně vypjatý než měsíc předcházející. Při pohledu na čísla je zřejmé, že naši zdravotníci museli zvládnout péči o ještě více pacientů s onemocněním covid-19 než v předcházejícím měsíci. Čísla jsou neúprosná. V říjnu se starali denně v průměru o 34 pacientů na standardních lůžkách a 21 pacientů na intenzivních lůžkách. V listopadu to bylo 58 pacientů na standardních lůžkách a 29 pacientů na intenzivních lůžkách. Na dlouhodobých lůžkách v Jaroměři a Broumově byla situace nejnáročnější na přelomu října a listopadu, kdy jsme na těchto lůžkách hospitalizovali více než 50 pacientů. Od té doby počet pacientů klesal až na současných pět.

Méně náročná byla situace z pohledu organizace péče. Poté, co jsme poslední říjnový den otevřeli covidové ARO v rychnovské nemocnici (funkci ARO pro necovidové pacienty plní od té doby chirurgická JIP), jsme nemuseli reprofilizovat žádná další lůžka a počet stanic pro pacienty s covid-19 zůstal nezměněný. Důležitým stabilizačním prvkem bylo také dodání dostatečného počtu přístrojů na umělou plicní ventilaci a vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii. Čtvrtého a pátého listopadu jsme obdrželi celkem 19 těchto přístrojů ze Státních hmotných rezerv a také od ČVÚT. Dalších 30 pak v polovině listopadu. Podařilo se také vysoutěžit a dodat větší množství infuzní techniky chybějící zejména v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. Od té doby jsme věděli, že se počet přístrojů, které máme k dispozici, již nestane limitujícím pro celkový počet pacientů, o které jsme schopni se v našich nemocnicích postarat. Limitujícími faktory tak zůstávají počty zdravotníků a počty lůžek. Můžeme však říci, že naši zdravotníci se dokázali postarat o všechny pacienty z našeho regionu a nad to občas vypomohli i s pacienty, kteří by spádově patřili do jiné nemocnice.

Oblastní nemocnice Náchod stále čerpá pomoc Armády ČR. V listopadu pomáhala v Broumově, Jaroměři, Náchodě i Rychnově nad Kněžnou. Jednalo se stále o příslušníky 43. výsadkového pluku z Chrudimi v počtu až 24 vojáků. Jsou velkou pomocí zdravotnickému personálu. Nad to mají více prostoru mluvit s pacienty, což je pro ně při nemožnosti návštěv velmi milé zpestření dne.

Nadále pomáhají dobrovolníci, studentky, studenti zdravotnických škol.

Dohromady se zapojilo do práce na covidových odděleních 442 našich zdravotníků, kteří odpracovali na covidových odděleních za měsíc listopad 27 311 hodin. Vedle toho dalších 53 studentů s pracovní povinností a již zmínění vojáci. Celkem tedy v našich nemocnicích pečovalo o covidové pacienty více než 500 lidí.

Jednou z velmi náročných součástí zdravotnického povolání je setkávání se s umírajícími pacienty. Na covidových odděleních je práce našich zdravotníků v tomto ohledu ještě náročnější, umírání je mnohem častější. Zdravotníkům patří velké poděkování a obdiv za to, že každý umírající je pro ně jedinečným. Pokud je to jen trochu možné, kontaktují rodinu a umožňují jí setkání s odcházejícím pacientem. Daří se jim to v 90 % případů.

Poděkování patří také praktickým lékařům z okolí v čele s panem doktorem Bělobrádkem, kteří větší část listopadu zabezpečili provoz covidové ambulance v areálu nemocnice, aby odlehčili covidovým oddělením od pozitivních občanů s obtížemi, kteří přicházeli pro pomoc přímo do nemocnice v Náchodě.

S návratem dětí do škol (první stupně) skončila také obrovská pomoc pedagogů Základní školy T. G. Masaryka v Náchodě, kteří zabezpečovali hlídání dětí zdravotníků, a to v celém rozsahu dvanáctihodinových směn.
Samostatným příběhem jsou pozornosti v podobě obrázků, vzkazů a dobrot, které stále plynou nejen na covidová oddělení. To, že někdo „tam venku“ myslí na zdravotníky a uvědomuje si jejich velmi náročnou práci, je pro ně obrovským dopingem. Za to patří všem vyznamenání!

Důležitým článkem při zvládání epidemie je také naše laboratoř klinické imunologie a mikrobiologie. Rukama jejích laborantů prošlo v listopadu 10 496 vzorků, z toho 3 122 vzorků bylo pozitivních. Záchyt pozitivních vzorků je stále vysoký a v poslední době spíše stagnuje, což není dobrá zpráva pro náš region.

Reprodukční číslo se na konci listopadu pro Královéhradecký kraj pohybovalo lehce pod číslem 1, což při současném rozvolňování opatření a vysokých pozitivních záchytech může a pravděpodobně bude směřovat k návratu stoupající tendence počtu nakažených. Záleží proto na nás všech, na naší ukázněnosti a respektu k tomuto onemocnění, jakým způsobem budeme moci prožít nadcházející vánoční a novoroční čas. Záleží na nás všech, zda si zdravotníci budou moci po náročných týdnech odpočinout nebo na ně opět budeme upínat naši pozornost, jak situaci zvládnou. Sprint je možné běžet sto, možná dvě stě nebo snad čtyři sta metrů. Nechtějme tedy, prosím, po zdravotnících, aby sprintovali kilometr.

Myslete, prosíme, na naše zdravotníky a dopřejte jim díky svému zodpovědnému chování příležitost k odpočinku.

S díkem za pochopení, pomoc a podporu našich zdravotníků
Jan Mach, statutární ředitel.