Dávejte pozor na znaménka, mohou se změnit ve zhoubný MELANOM

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

30. květen – Evropský den melanomu. Jedná se o celoevropskou kampaň prevence kožních nádorů, při které se občanům sdělují informace o předcházení, včasné diagnostice a léčbě kožních nádorů. K této kampani se již tradičně připojuje i Oblastní nemocnice Náchod a. s.

PřílohaVelikost
PDF icon Znaménka112.6 KB

Maligní melanom je nejagresivnější kožní nádor. Vychází z pigmentotvorných buněk a představuje jedno z nejvážnějších onkologických onemocnění. Nejvíce postiženým orgánem je kůže, ale tento nádor může postihnout i oko, ucho, ústní dutinu, střeva nebo genitál. Na jeho vzniku se podílí především ultrafialové záření, a to zejména jeho UVB složka. Vznik melanomu je dán naší genetickou výbavou a také pobytem na sluníčku v útlém dětství. I naše chování na slunci v dospělém věku zvyšuje riziko vytvoření maligního nádoru. V současné době se předpokládá, že počet mateřských znamének na kůži přímo úměrně souvisí s dávkou ultrafialového záření, kterou jsme dostali v prvních letech života. I když maligní melanom vzniká z mateřských znamének jen někdy, vzrůstá při jejich vyšším počtu úměrně i riziko vzniku tohoto nádoru.

Národní onkologický registr pro spádovou oblast Náchod evidoval za rok 2021 celkem 20 maligních melanomů.

Jak vypadá maligní melanom na kůži?

Na původně zdravé kůži se začne tvořit odlišně barevná skvrna, která se zvolna zvětšuje a postupně přibývá na tloušťce. Jindy se barevně a tvarově mění klidné mateřské znaménko. Nemusí vždy jít o maligní melanom, ale vždy je důležité navštívit kožního lékaře.

Proč je to důležité?

Jedná-li se o maligní melanom, musí se chirurgicky odstranit – kožní lékař by měl proto pacienta odeslat na chirurgickou ambulanci.

Melanom totiž může ohrožovat pacienta na životě vznikem vzdálených, dceřiných ložisek, vzdálených metastáz (např. játra) nebo satelitní metastázy (kožní)

Rozlišujeme 4 základní formy maligního melanomu:

1/ Povrchově se šířící maligní melanom

Patří k nejčastějším typům, tvoří cca 65 % melanomů. Roste nejprve povrchově, až v pozdější fázi začne pronikat do hlubších vrstev. Hrbolek na tmavě hnědé až černé plošce.

2/ Nodulární melanom

Charakteristické je od počátku vyvýšený hrbol nad okolní kůží. Nádor prorůstá do větší hloubky. Tvoří cca 20 % všech melanomů.

3/ Lentigo maligna melanom

Vzniká na kůži s patrnými známkami poškození slunečním zářením. Jedná se o plošná ložiska, na kterých se střídají světlejší a tmavší odstíny hnědé barvy. Typický pro starší lidi.

4/ Akrolentiginózní melanom

Je to forma melanomu, která vzniká na periferních partiích lidského těla. Typický pro plosky nohou, dlaně, nebo pod nehty.

Jak rozpoznat melanom:

Svou kůži známe nejlépe sami a zvláště, když si mateřská znaménka pravidelně kontrolujeme, Dokážeme rozpoznat odchylky v průběhu času.

Příznaky shrnujeme do tzv. ABCDE pravidel:

A – asymetrie (asymmerty), B – ohraničení (border), C – barva (colour), D – průměr (diameter), E – vývoj (evolution) – viz. obrázková příloha

Při diagnostice a prevenci má velký význam tzv. Digitální dermatoskop

Dermatoskopie je metoda, která používá zvláštním způsobem upravenou osvětlenou lupu. Na spodní části lupy je ještě jedno průhledné sklo, které se přímo dotýká při vyšetření kůže, přičemž štěrbina mezi kůží a tímto sklem je vyplněna gelem nebo tekutinou.

Toto vlhké prostředí vyplní veškeré kožní nerovnosti pod sklem, čímž se ruší obraz světla z kožních nerovností. To umožní posuzovat kožní struktury v hlubších partiích kůže. (obvykle pigmentové)

Jaké jsou výhody tohoto vyšetření:

1/ zvětšení projevu až 50× 2/ obraz lze zastavit na monitoru a pohodlně si ho prohlédnout 3/ archivace snímku, porovnávání v čase 4/ odhad stupně závažnosti kožního nálezu 5/ obraz lze vytisknout

Prevence vniku melanomu:

Maligní melanom je závažné a záludné onemocnění, proto je tzv. primární prevence jednou z nejúčinnějších zbraní proti této chorobě. Mezi základní pravidla patří:

1/ omezit pobyt na přímém slunci mezi 11– 15hod. (Tetepelné vlastnosti slunce a ultrafialového záření mohou napomáhat vzniku nádorových onemocnění) Sluneční paprsky dělíme na 3 části: UVA, UVB, UVC

UVA – napomáhají okamžitému zhnědnutí kůže, jsou hlavní příčinou předčasného stárnutí kůže, pronikají až do dermis – hlubší vrstvy kůže a mohou být příčinou vzniku rakoviny kůže UVB – jsou příčinou spálení kůže či pozdního zhnědnutí kůže. Pronikají do epidermis, mohou být příčinou vzniku rakoviny kůže UVC nedopadá na zemský povrch (pohlcováno atmosférou)

2/ Vyhledávat stín, krýt se před slunečním zářením oděvem, nosit sluneční brýle

3/ Používání tzv. širokospektrých fotoprotektivních prostředků

Ochranné krémy s vysokým faktorem. Různé podle tzv. fototypu.

Fototyp I SPF 50 a více

Velmi citlivá pokožka, bledá pleť, často posetá pihami, světlé oči, nazrzlé až zrzavé vlasy. Celkem asi 2% obyvatelstva. Při opalování jejich kůže zrudne, jen občas přejde do hnědé barvy.

Fototyp II – SPF 20 až 25 (u moře vyšší)

Ještě citlivá pokožka, která zrudne a jen občas přejde do hnědé barvy, 12% populace, mají světlou pleť, blonďaté až hnědé vlasy, oči modré, šedé až zelené.

Fototyp III – SPF 10 až 15 (u moře vyšší) Tato skupina se v populaci vyskytuje nejčastěji, až 78% Lidé s normální pokožkou, která na slunci někdy zrudne, hnědne dobře.

Fototyp IV – SPF 5 u moře vyšší

Lidé s odolnou pokožkou proti slunečnímu záření. 8% populace. Hnědá až olivová pleť. Tmavě hnědé až černé vlasy. Po opálení má jejich pleť bronzovou barvu.

Velkým rizikovým faktorem jsou solária.

Léčba melanomu

1/ chirurgická – odstranění znaménka s dostatečným lemem zdravé tkáně s následným odstraněním sentinelové uzliny. Histopatologické vyšetření se provádí v Oblastní nemocnici Náchod – patologické oddělení. Imunohistochemické vyšetření, při pokročilém stadiu (např. pozitivní uzlina, kožní metastáza) ve Fingerlandově patologicko anatomickém ústavu FN Hradec Králové

2/ adjuvantní léčba (zajišťovací) tzv. imunoterapie, na spádových pracovištích onkologie

3/ Biologická léčba – generalizovaní pacienti – KOC FH Hradec Králové