Monika Kulhavá

vrchní sestra

Operativa
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Telefonní čísla: 
Mobilní telefon+420 723 947 165

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Centrální operační sály jsou samostatné oddělení, které má k dispozici 5 operačních sálů pro operační výkony v oboru chirurgie, ortopedie...