MUDr. Karel Dohnal

primář

Operativa
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Centrální operační sály jsou samostatné oddělení, které má k dispozici 5 operačních sálů pro operační výkony v oboru chirurgie, ortopedie...