Zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů od 3. 11. 2021

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Z důvodu zhoršující se epidemické situace v souvislosti s pandemií COVID-19 a z důvodu vysoké incidence dalších respiračních onemocnění jsou ode dne 3. listopadu 2021 do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních Oblastní nemocnice Náchod a.s. Pro hospitalizované pacienty lze nechat na určených místech drobné balíčky (více informací na webu nemocnice ).

Ze zákazu návštěv mají výjimku následující osoby za níže popsaných podmínek:
• Manžel/partner doprovázející rodičku k porodu.
• Dula/porodní asistentka doprovázející rodičku k porodu.
• Zákonný zástupce nezletilého pacienta.
• Opatrovník pacienta.
• Osoba blízka pacienta v terminálním stádiu.

Přítomnost manžela/partnera u porodu je vítaná. Budeme rádi, pokud budete při porodu oporou své manželce/partnerce. Podmínkou je, aby budoucí tatínek nejevil známky respiračního onemocnění a po celou dobu měl respirátor. Při příchodu se budoucí tatínek musí podrobit antigennímu testu s negativním výsledkem. Antigenní test bude proveden na účet nemocnice.

Přítomnost duly/porodní asistentky je možná za obdobných podmínek jako přítomnost budoucího tatínka.

Zákonný zástupce nezletilého dítěte musí před návštěvou absolvovat antigenní test s negativním výsledkem. Test bude proveden maximálně jednou denně, a to na náklady nemocnice. Test slouží výhradně pro účely režimového opatření nemocnice. Negativní výsledek testu nebude zadán do ISIN.

Opatrovník pacienta musí před návštěvou absolvovat antigenní test s negativním výsledkem. Test bude proveden maximálně jednou denně, a to na náklady nemocnice. Test slouží výhradně pro účely režimového opatření nemocnice. Negativní výsledek testu nebude zadán do ISIN.

Osoba blízká pacienta v terminálním stádiu může provést návštěvu pouze po povolení ošetřujícím lékařem. Při příchodu bude blízké osobě proveden antigenní test na náklady nemocnice.

Jakákoliv návštěva musí mít po celou dobu pobytu v nemocnici nasazený respirátor FFP2/KN95 a nesmí jevit známky respiračního onemocnění. V jednom čase mohou být u pacienta/klienta maximálně 2 osoby.

Prosíme Vás, abyste respektovali výše uvedené podmínky a pokyny našich zdravotníků. Snažíme se chránit naše pacienty, zdravotníky a také Vás.

Děkujeme za pochopení.
RNDr. Bc. Jan Mach, ředitel