Balíčky pro pacienty - platné od 3. 11. 2021

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

S ohledem na zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních Nemocnice Náchod, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou a Nemocnice Broumov umožníme rodinám a blízkým nechat pro pacienty balíček na určených místech, ze kterého dle provozních možností budeme balíčky distribuovat pacientům.

Určená místa:

Nemocnice Náchod, horní areál – vrátnice – v době od 8:00 do 15:30.

Nemocnice Náchod, dolní areál vyjma rehabilitace – horní infocentrum v budově A (ambulantní pavilon) v pracovní dny v době od 8:00 – 13:00, po tomto čase Infocentrum u chirurgické ambulance

Nemocnice Náchod, rehabilitace – u budovy rehabilitace, zvoňte – v době od 8:00 do 15:30

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – vrátnice – v době od 8:00 do 15:30.

Nemocnice Broumov – vrátnice – v době od 8:00 do 15:30.

Nemocnice Jaroměř – předávání probíhá v úterý a v pátek v době od 13:00 do 14:30. Balíčky předávejte paní Brossmannové (administrativní pracovnici, pokladna LDN Jaroměř) prosklená budova RTG – ze strany.

Každý balíček označte názvem oddělení a jménem pacienta.

Dále Vás prosíme o nošení věcí osobní potřeby a věcí s prokazatelnou dobou minimální spotřeby.

Na žádném oddělení není možnost přebírání balíčku. Pouze na výše uvedených místech.

Děkujeme za pochopení.