Testování pedagogických pracovníků antigenními testy

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zapojujeme se do provádění preventivního testování antigenními testy pedagogických pracovníků. Testování bude probíhat v pracovní dny v termínu od 4. 12. do 18. 12. 2020. Pro pedagogické pracovníky jsme vymezili čas v našich odběrových místech v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou vždy od 10 do 14 hodin.

V první půli vymezeného času preferujeme testování zmíněnými antigenními testy a v době od 12 do 14 hodin navazující testování metodou PCR těch pedagogických pracovníků, u kterých vyšel antigenní test s pozitivním výsledkem. Každého budeme o výsledku testu informovat prostřednictvím SMS.

Více informací a objednání na https://www.nemocnicenachod.cz/…vacni-system

Podle zájmu pedagogických pracovníků jsme připraveni operativně navýšit kapacitu odběrového místa nebo v případě většího zájmu z jedné školy nebo lokality také provést testování mobilním odběrovým týmem přímo ve škole. Pro provedení testu je třeba mít platnou rezervaci v našem rezervačním systému.