Objednání na test COVID-19 - rezervační systém

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

UPOZORNĚNÍ K TESTŮM

Telefonní číslo – odběrné místo COVID NÁCHOD – 607 029 093 (linka v provozu pondělí – pátek 7.00 – 14.30)

Pacienti indikováni Oblastní nemocnicí Náchod a.s. plánované hospitalizaci nebo nebo operačnímu výkonu se objednávají na telefonním čísle 607 029 093 od pondělí do pátku od 7.00 do 14.30.

V případě požadavku na testování skupin nad 20 osob kontaktujte Mgr. Markétu Vyhnanovskou 601 321 461. ​Disponujeme mobilním testovacím týmem, který je připraven přijet za Vámi.

Objednání na test COVID-19 metodou PCR a antigenními testy

Nemocnice Náchod, Broumov, Jaroměř, Opočno

Odběr na vyšetření metodou PCR je možné na vyžádání provést také ze slin, postačí u vlastního odběru požádat naše pracovníky.

Odběry na vyšetření metodou PCR probíhají každý den, provozní doba odběrného místa odpovídá časům uvedeným v objednávkovém kalendáři.
Objednat na PCR testy se můžete zde

Odběry pro testování antigenními testy probíhají každý pracovní den a v soboty, provozní doba odběrného místa odpovídá časům uvedeným v objednávkovém kalendáři .
Objednat na antigenní testy v Náchodě se můžete zde

V laboratoři v Opočně jsou od 5.5.2022 k dis­pozici služby související s nemocí COVID-19 pro samoplátce na základě objednání v rezervačním systému nemocnice v rozsahu:
Po a Pá 8:30 – 8:45 odběry na protilátky IgG SARS-CoV-2 za 505 Kč.
Po a Pá 8:45 – 9:00 odběry na preventivní test COVID-19 metodou PCR za 700 Kč.
Platba za odběry je možná pouze v hotovosti, prosíme, připravte si přesný obnos.
Objednat na PCR testy v Opočně se můžete zde
Objednat k odběrům na stanovení protilátek IgG SARS-CoV-2 v Opočně se můžete zde

V Broumově se provádí antigenní testování po předchozím objednání v pondělí a pátek. Vstup do testovací místnosti je ze dvora za budovou nemocnice u DZS. Místo je označené.
Objednat na antigenní testy v Broumově se můžete zde

V odběrové místnosti PKBD Broumov se provádí odběr krve na stanovení protilátek IgG SARS-CoV-2. Odběr je proveden po předchozí úhradě na recepci nemocnice Broumov. Cena je 505 Kč, platba v hotovosti. Odběry jsou prováděny v úterý a ve čtvrtek od 12:30 – 14:00 hod.
Objednat na odběry protilátek v Broumově můžete zde

V Broumově jsou prováděny odběry na PCR testy. Odběry jsou prováděny v pracovní dny pouze pro objednané. Preventivní PCR jsou prováděny od 8:00 – 8:30 hod a odběry na PCR indikované lékařem (nemocní) od 10:20 – 10:30 hod
Objednat na PCR testy v Broumově se můžete zde

V Jaroměři je pro odběry na antigenní testy, PCR testy a samoplátce vyčleněn čas pondělí, středa, pátek 7:00 do 8:00 a ve čtvrtek od 7:30 do 8:00. Testování probíhá v budově LDN v odběrové místnosti (v přízemí budovy A, vstup zpředu).
Objednat na antigenní testy v Jaroměři se můžete zde
Objednat na PCR testy v Jaroměři se můžete zde

V Jaroměři lze provést odběr krve na protilátky anti SARS- CoV-2, který se provádí na interní a diabetologické ambulanci v době od pondělí do středy v čase 8:30 – 9:30. Při potížích s webovým formulářem objednání možné telefonicky na čísle 491847323 mezi 7.00 –15.30 Platba možná pouze v hotovosti, kartou platit nelze.
Objednání na odběry protilátek v Jaroměři se můžete zde

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Odběry na vyšetření metodou PCR probíhají probíhají vždy v úterý, pátek a neděli, provozní doba odběrného místa odpovídá časům uvedeným v objednávkovém kalendáři.
Objednat na PCR testy v Rychnově nad Kněžnou se můžete zde

Odběry pro testování antigenními testy probíhají probíhají vždy v úterý, pátek a neděli, provozní doba odběrného místa odpovídá časům uvedeným v objednávkovém kalendáři.
Objednat na antigenní testy v Rychnově nad Kněžnou se můžete zde

Telefonní číslo – odběrné místo COVID RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – 607 066 175 (linka v provozu v pracovní dny v době odběrů). V době mimo odběry informace na čísle 494 502 201.

Informace pro:

Pacienty indikované lékařem nebo KHS

 1. Nepřihlašujte se k odběru předtím než Vám lékař nebo KHS vystaví elektronickou žádanku.
 2. Objednejte se prostřednictvím webového formuláře, který naleznete na výše uvedeném odkazu.
 3. V případě, že žádanku od Vašeho lékaře nebo KHS nenalezneme v systému, budeme Vás kontaktovat. Odběr nelze provést bez platné žádanky.
 4. Dostavte se ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů.
 5. Zájemci o testování přijíždějící autem, prosíme, sledujte dopravní značení.
 6. Při odběru je nutné prokázat se kartičkou zdravotní pojišťovny nebo osobním dokladem
 7. Výsledek testování bude zaslán písemně žadateli (lékař nebo KHS) a Vám formou SMS zprávy do 48 hodin.

Širokou veřejnost mající zájem o provedení antigenního testu

Oblastní nemocnice Náchod odesílá pacientům do mailu certifikát mezinárodní, potřebujete-li certifikát s QR kódem, tento generuje systém ISIN (Informační systém infekčních nemocí UZIS ČR), kam výsledky odesíláme. Tento certifikát je dostupný na https://ocko.uzis.cz/

 1. Je nutné rezervovat termín pro každou osobu samostatně (nelze zarezervovat jeden termín pro celou rodinu).
 2. V rezervačním formuláři je nutné pečlivě vyplnit požadované údaje, zejména je třeba dbát na správné vyplnění zdravotní pojišťovny a telefonního čísla.
 3. Na odběr je třeba přijet/přijít co nejpřesněji v rezervovaný čas (v opačném případě vznikají zbytečné fronty osob nebo automobilů).
 4. Při odběru je nutné prokázat se kartičkou zdravotní pojišťovny nebo osobním dokladem.
 5. Samotný odběr probíhá velmi rychle, provádí se výtěrem z nosu.
 6. Odebrané vzorky zpracováváme bezprostředně po odběru, výsledek testu bude znám obvykle do 30 min.
 7. Z důvodu zvýšení kapacity odběrového místa a zabránění kumulace většího počtu osob nebo automobilů odesíláme informaci o výsledku testu prostřednictvím SMS na telefonní číslo zadané v rezervačním formuláři (cca do 30 min. po odběru). Certifikát o provedeném testování Vám zašleme do uvedeného mailu. Potvrzení je také možné na vyžádání obdržet přímo na odběrovém místě.
 8. Potvrzení v papírové podobě je možné po obdržení SMS získat v odběrovém centru (připravujeme také zasílání potvrzení o výsledku ve formátu PDF na email zadaný při rezervaci). Naše dosavadní zkušenost je taková, že potvrzení v SMS je dostatečné pro uznání negativního testu při návštěvě blízké osoby v pobytové sociální službě.
 9. Pro samoplátce je cena antigenního testu 100 Kč (možno platit v hotovosti nebo platební kartou).
 10. V případě pozitivního testu Vás budeme kontaktovat na telefonní číslo zadané v rezervačním formuláři.

Širokou veřejnost mající zájem o provedení PCR testu

Oblastní nemocnice Náchod odesílá pacientům do mailu certifikát mezinárodní, potřebujete-li certifikát s QR kódem, tento generuje systém ISIN (Informační systém infekčních nemocí UZIS ČR), kam výsledky odesíláme. Tento certifikát je dostupný na https://ocko.uzis.cz/

 1. Objednávku proveďte prostřednictvím webového formuláře, je nutné rezervovat termín pro každou osobu samostatně (nelze zarezervovat jeden termín pro celou rodinu).
 2. V rezervačním formuláři je nutné pečlivě vyplnit požadované údaje, zejména je třeba dbát na správné vyplnění rodného a telefonního čísla.
 3. Na odběr je třeba přijet/přijít co nejpřesněji v rezervovaný čas (v opačném případě vznikají zbytečné fronty osob nebo automobilů).
 4. Zájemci o testování přijíždějící autem, prosíme, sledujte dopravní značení.
 5. Při odběru je nutné prokázat se kartičkou zdravotní pojišťovny nebo osobním dokladem.
 6. Samotný odběr probíhá velmi rychle, provádí se výtěrem z nosohltanu (na vyžádaní je možné odběr provést z krku nebo máme k dispozici testy „cucací“).
 7. Pro samoplátce je cena PCR testu 700 Kč Kč (možno platit v hotovosti nebo platební kartou).
 8. Výsledek Vám bude zaslán formou SMS zprávy a a certifikát o provedeném testování do Vámi uvedeného mailu.