Objednání na test COVID-19 - rezervační systém

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

UPOZORNĚNÍ K ANTIGENNÍM TESTŮM

V případě, že jste byli COVID pozitivní a jste v ochranné lhůtě 90 dnů po prodělání nemoci, prosíme, neobjednávejte se na vyšetření. Zdravotní pojišťovna v takovém případě testy nehradí. Stejná situace nastane pokud se objednáte v intervalu kratším než 3 dny od předchozího testu. Na tuto skutečnost budete upozorněni až na místě před odběrem.

Telefonní číslo – odběrné místo COVID NÁCHOD – 607 029 093 (linka v provozu 7.00 – 14.30)

Pacienti indikováni Oblastní nemocnicí Náchod a.s. k operačnímu výkonu se objednávají na telefonním čísle 607 029 093 v době od pondělí do pátku od 7:00 do 14:30.

V případě, že nemáte možnost objednání přes webový formulář, objedná Vás naše pracovnice na tel. čísle 607 029 093 v době od pondělí do pátku od 7:00 do 14:30 hod.

Objednání na test COVID-19 metodou PCR a antigenními testy

Nemocnice Náchod, Broumov, Jaroměř, Opočno

V případě, že Vám lékař nebo KHS vystavili elektronickou žádanku nebo jste samoplátce a nebo máte zájem o bezplatné vyšetření antigenním testem, jsme připraveni Vás vyšetřit. 

Odběry metodou PCR probíhají každý den vč. víkendů a svátků v době od 8:00 do 8:45.
Objednat na PCR testy se můžete zde

Pro testování antigenními testy v Náchodě je vyčleněn čas 8:45 do 12:30.
Objednat na antigenní testy v Náchodě se můžete zde

Pro testování antigenními testy v Opočně je vyčleněn čas v pondělí 13:00 do 15:30, úterý 13:00 – 14:30 a ve čtvrtek od 13:00 do 14:30. Testování probíhá na poliklinice v naší laboratoři.
Objednat na antigenní testy v Opočně se můžete zde

V Broumově od pondělí 1. 3. 2021 probíhají tesy pondělí až čtvrtek v určený čas 12:00 do 14:00 a v pátek v určený čas 7:00 do 9:00. Vstup do testovací místnosti je ze dvora za budovou nemocnice. Místo je označeno.
Objednat na antigenní testy v Broumově se můžete zde

V odběrové místnosti PKBD Broumov se provádí odběr krve na stanovení protilátek IgG SARS-CoV-2. Odběr je proveden po předchozí úhradě na recepci nemocnice Broumov. Cena je 480 Kč, platba v hotovosti. Odběry jsou prováděny v úterý, čtvrtek, pátek od 12:00 – 14:00 hod.
Objednat na odběry protilátek v Broumově můžete zde

V Jaroměři je vyčleněn čas v pondělí 12:30 do 14:30 a ve čtvrtek od 12:30 do 16:00. Testování probíhá v budově LDN v odběrové místnosti (v přízemí budovy A, vstup zpředu).
Objednat na antigenní testy v Jaroměři se můžete zde

V Jaroměři lze provést odběr krve na protilátky anti SARS- CoV-2, který se provádí na interní a diabetologické ambulanci v době od pondělí do středy v čase 8:30 – 9:30. Při potížích s webovým formulářem objednání možné telefonicky na čísle 491847323 mezi 7.00 –15.30 Platba možná pouze v hotovosti, kartou platit nelze.
Objednání na odběry protilátek v Jaroměři se můžete zde

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

V případě, že Vám lékař nebo KHS vystavili elektronickou žádanku nebo jste samoplátce a nebo máte zájem o bezplatné vyšetření antigenním testem, jsme připraveni Vás vyšetřit. 

Odběry metodou PCR probíhají každý den mimo soboty a svátky v době od 8:00 do 9:00.
Objednat na PCR testy se můžete zde

Pro testování antigenními testy je vyčleněn čas od 9:00 do 13:00.
Objednat na antigenní testy se můžete zde

Telefonní číslo – odběrné místo COVID RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – 607 066 175 (linka v provozu 8.00 – 12.00) !pouze v pracovní dny!

Informace pro:

Pacienty indikované lékařem nebo KHS

 1. Nepřihlašujte se k odběru předtím než Vám lékař nebo KHS vystaví elektronickou žádanku.
 2. Objednejte se prostřednictvím webového formuláře, který naleznete na výše uvedeném odkazu.
 3. V případě, že žádanku od Vašeho lékaře nebo KHS nenalezneme v systému, budeme Vás kontaktovat. Odběr nelze provést bez platné žádanky.
 4. Dostavte se ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů. Prokažte se kartičkou zdravotní pojišťovny.
 5. Výsledek testování bude zaslán písemně žadateli (lékař nebo KHS) a Vám formou SMS zprávy do 48 hodin.

Širokou veřejnost mající zájem o provedení antigenního testu

 1. Je nutné rezervovat termín pro každou osobu samostatně (nelze zarezervovat jeden termín pro celou rodinu).
 2. V rezervačním formuláři je nutné pečlivě vyplnit požadované údaje, zejména je třeba dbát na správné vyplnění zdravotní pojišťovny a telefonního čísla.
 3. Na odběr je třeba přijet/přijít co nejpřesněji v rezervovaný čas (v opačném případě vznikají zbytečné fronty osob nebo automobilů).
 4. Zájemci o testování přijíždějící autem sledujte dopravní značení, do areálu nemocnice v Náchodě se vjíždí z ulice Nemocniční z důvodu eliminace dopravních komplikací v ulicích Bartoňova a Purkyňova.
 5. Při odběru je nutné prokázat se kartičkou zdravotní pojišťovny.
 6. Samotný odběr probíhá velmi rychle, provádí se výtěrem z nosu.
 7. Odebrané vzorky zpracováváme bezprostředně po odběru, výsledek testu bude znám obvykle do 30 min.
 8. Z důvodu zvýšení kapacity odběrového místa a zabránění kumulace většího počtu osob nebo automobilů odesíláme informaci o výsledku testu prostřednictvím SMS na telefonní číslo zadané v rezervačním formuláři (cca do 30 min. po odběru).
 9. Potvrzení v papírové podobě je možné po obdržení SMS získat v odběrovém centru (připravujeme také zasílání potvrzení o výsledku ve formátu PDF na email zadaný při rezervaci). Naše dosavadní zkušenost je taková, že potvrzení v SMS je dostatečné pro uznání negativního testu při návštěvě blízké osoby v pobytové sociální službě.
 10. V případě pozitivního testu Vás budeme kontaktovat na telefonní číslo zadané v rezervačním formuláři.

Samoplátce

 1. Objednávku proveďte prostřednictvím webového formuláře, který naleznete na výše uvedeném odkazu. V objednávce uveďte, že se jedná o samoplátce.
 2. Dostavte se ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů. Prokažte se osobním dokladem.
 3. Před odběrem bude provedena platba přímo na místě částkou 1500,–- Kč (možno platit v hotovosti nebo platební kartou).
 4. Výsledek Vám bude zaslán formou SMS zprávy do 48 hodin.
 5. V případě negativního výsledku budete mít písemné potvrzení a mezinárodní certifikát připraveno k vyzvednutí po obdržení SMS vždy po 13. hodině na recepci v ambulantním pavilonu po předložení dokladu totožnosti. Dostupnost mezinárodního certifikátu je možné si ověřit na telefonním čísle 491 601 111.
 6. V případě pozitivního výsledku Vám bude písemné potvrzení zasláno poštou.