Příprava pacienta ke gastroskopickému vyšetření

Příprava pacienta ke gastroskopickému vyšetření

1 den před vyšetřením

  • možná konzumace jídla a pití během celého dne bez omezení;
  • v případě známek pomalého vyprazdňování trávicí trubice či opakované gastroskopie z důvodu nevyprázdněného žaludku je možno podávat dopoledne pouze tekutiny (lehká polévka v poledne či bujon, čaj, káva, minerálky, ovocné šťávy).

V den vyšetření

  • k vyšetření se dostavte nalačno;
  • minimálně 6 hodin před vyšetřením nejezte a nepijte;
  • v den vyšetření nekuřte;
  • dlouhodobě užívané léky lze použít nejpozději 3 hodiny před vyšetřením a zapít malým množstvím vody;
  • součástí vyšetření může být i podání léků s tlumivým účinkem. V těchto případech nelze po vyšetření 24 hodin řídit motorová vozidla ani vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost. Doporučujeme zajistit si k vyšetření doprovod.
  • U hospitalizovaných nemocných zavedení periferní žilní linky před odesláním na vyšetření a vždy provedení vyšetření KO + INR.

Před příchodem na naše pracoviště se laskavě zaregistrujte v Infocentru v přízemí Ambulantního pavilonu A Oblastní nemocnice Náchod.

Vyšetření se provádí na Endoskopickém centru Oblastní nemocnice Náchod, Ambulantní pavilon A, 4. patro, kde vyčkejte v čekárně.

Datum vyšetření: