Nejlepší nemocnice - hlasování

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. opětovně zapojuje do 18. ročníku celostátního projektu Nemocnice ČR 2023, který je zaměřen na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích.

Průzkum „Nemocnice ČR 2023“probíhá od 1. 2. 2023 do 31. 8. 2023 a je ve všech sledovaných oblastech anonymní.

ONN se aktivně zapojuje do sekcí sledování bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních pacientů, a rovněž i spokojenosti zaměstnanců.

Respondenti by měli mít dostatek času a soukromí, aby dotazník mohli objektivně vyplnit. Vyplněný dotazník vloží do obálky a vhodí do schránky na oddělení či ambulanci.

Dotazníky, prosím, neskládejte na polovinu ani je jinak neohýbejte, značně se tím ztěžuje čitelnost dat, které jsou umístěny v místě ohybu (budou vyřazeny ze šetření).